GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Gimnazjum i Szkoły ponadgimnazjalneDiagnozy:  psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, predyspozycji zawodowych.
Prowadzone przez specjalistów Zespołu Poradni

     

  •  Terapia logopedyczna

    Prowadzące:  Anna Chytrowska, Małgorzata Materka, Alicja Melon

 

  •  Terapia logopedyczna niepłynności mowy

   Prowadząca:  Edyta Wrzesińska.

.

  • Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)

  Prowadzące: Barbara Dąbkowska, Iwona Szygałowicz   

.

  • Diagnoza i trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

  Prowadzące: Barbara Dąbkowska, Iwona Szygałowicz   

.

  •  Trening biofeedback

    Prowadząca:  Anna Rosa, Małgorzata Szufel

.

  •  Konsultacje psychoterapeutyczne

    Prowadzące: Żaneta Grabarek,  Lidia  Magadzia.
    Konsultacje indywidualne dla młodzieży dotyczące:
    -  trudności w relacjach z rówieśnikami oraz z nawiązywaniem i budowaniem pozytywnych kontaktów;
    -  problemów w relacjach z rodzicami, problemów szkolnych i adaptacyjnych;
    -  ukierunkowania na lepsze radzenie sobie ze stresem, poznanie i rozumienie siebie i swoich problemów;
    -  niskiej samooceny, nieśmiałości, stanów lękowych, depresyjnych, zmienności nastrojów;
    -  sytuacji kryzysowych, zdarzeń traumatycznych (przemoc, nadużycia, strata, żałoba);
    -  radzenia sobie z chorobą psychiczną.

.

  • Konsultacje dotyczące seksualności
          Prowadząca: Żaneta Grabarek


     

  •  Doradztwo zawodowe - indywidualna diagnoza

Pomoc indywidualna w określaniu kierunku kształcenia, predyspozycji zawodowych, indywidualne planowanie kariery zawodowej.

Prowadzące:  

Monika Duszak - klasy VIII i oddziały gimnazjalne

Małgorzata Szufel - szkoły ponadpodstawowe
    

 Trening Umiejętności Społecznych dla nastolatków z zespołem Aspergera (15-17 lat) - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

           Prowadzące: Małgorzata Janiszewska, Małgorzata Szewczyk-Dubiel
           Zajęcia będą prowadzone we wtorki, godz. 17.00 -18.30

           Rozpoczęcie będą prowadzone od 9 października 201 8 r. do czasu rozpoczęcia ferii zimowych.

 

  • Warsztaty umiejętności społecznych dla nastolatków (13-16 lat) "Tratwa"

  ProwadząceKazimiera Legiecka-Radwańska  i  Daria Szprynger.
  Zajęcia będą prowadzone przez cały rok szkolny w czwartki, godz. 16.15 - 17.45 (sala 105)
  Grupa ma charakter otwarty, istnieje możliwość zapisania się na zajęcia także w trakcie całego roku szkolnego.

.

  • Trening Pewności Siebie  dla nastolatków (14 - 16 lat) 

  Prowadzące: Żaneta Grabarek i Anetta Jeziorska.
  Zajęcia będą prowadzone w  w czwartki, godz. 16.00 - 17.30 (sala 115)

Partnerzy