SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła Podstawowa


Diagnozy: psychologiczna, pedagogiczna,  logopedyczna,  integracji sensorycznej
Prowadzone przez specjalistów Zespołu Poradni

 • Badania przesiewowe wzroku, słuchu i mowy Platformą do Badania Zmysłów

    Prowadząca: Małgorzata Materka

 • Terapia logopedyczna

    Prowadzące:  Anna Chytrowska, Małgorzata Materka

 • Terapia logopedyczna niepłynności mowy (jąkanie, giełkot)

    Prowadząca: Edyta Wrzesińska.

 • Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)

   Prowadzące: Barbara Dąbkowska, Iwona Szygałowicz

 • Diagnoza i Trening uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa

    Prowadzące: Barbara Dąbkowska, Iwona Szygałowicz

 • Terapia pedagogiczna trudności w czytaniu i pisaniu - prowadzona różnymi metodami

    Prowadzące: Ewelina Fodrowska,  Małgorzata Janczewska,
                         Izabella Michalska,  Olga Wiszniowska, Daria Szprynger.

 • Terapia pedagogiczna trudności w uczeniu się matematyki

    Prowadzące:  Anna Magdziak, Julita Jasińska.

 • Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych  (terapia dla dzieci do 10 r.ż.)

    Prowadzące: Małgorzata Janczewska,  Katarzyna Rokicka.

 • Terapia integracji sensorycznej

    Prowadzące: Magdalena Daniluk, Anna Łompierz, Agnieszka Niedziałkowska, Barbara Płuska

 • Terapia biofeedback

    Prowadzące:  Ewelina Fodrowska, Małgorzata Szufel, Edyta Wrzesińska

 • Oligoterapia pedagogiczna

    Prowadząca: Sonia Lewandowska

 • Kosultacje psychoterapeutyczne

    Prowadzący: Żaneta Grabarek,  Lidia  Magadzia,  Łukasz Godek

 • Konsultacje dotyczące seksualności

    Prowadząca:  Żaneta Grabarek

 • Diagnoza i pomoc dziecku z podejrzeniem wykorzystania seksualnego
           Prowadzące: Żaneta Grabarek, Anetta Jeziorska, Anna Kostrzewska, Katarzyna Sieradzan

 • Doradztwo zawodowe

Prowadzące: Monika Duszak, Małgorzata Szufel

 

 • Socjoterapia

   Prowadząca: Kazimiera Legiecka-Radwańska

 • Trening koncentracji uwagi dla uczniów klas II - III

    Prowadząca: Julita Jasińska
    Zajęcia są prowadzone w czwartki, godz. 16.15-17.00 (sala 115). Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć od 24.09.2020 r.godz. 17.30 - 18.30 (sala 308)

    

 •  „Czytam, rozumiem, rozwiązuję” - zajęcia grupowe dla uczniów klasy IV

    Prowadząca:  Ewelina Fodrowska
    Zajęcia są prowadzone w środy, godz. 17.00 - 18.00 (sala 207) poniedziałki, godz. 16.00 - 17.00 (sala 207)

    

 •  Trening metodą FIE dla uczniów klas IV - VII 

    Prowadząca:  Ewelina Fodrowska
    Zajęcia są prowadzone w środy, godz. 16.00 - 17.00 (sala 207)środy, godz. 17.00 - 18.00 (sala 207)

.

    

 • Warsztaty ortograficznego pisania na bazie materiałów „Ortograffiti” dla uczniów klas IV - VI
           Prowadząca: Daria Szprynger  
           Zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny (sala 301):
           I grupa w środy, godz. 16.30 - 17.30
           II grupa w czwartki, godz. 17.45 - 18.45

  .

 • Terapia ręki - grupowe zajęcia dla dzieci mających trudności grafomotorycze

    Prowadząca:  Olga Wiszniowska
    Zajęcia będą prowadzone w poniedziałki, godz. 17.00 - 18.00 (sala 114)

 •  Grupowe zajęcia terapeutyczne dla uczniów z klas II-III z cechami nadpobudliwości psychoruchowej

    Prowadzące:  Ewelina Fodrowska, Małgorzata Szufel
    Zajęcia są prowadzone we wtorki (sala 115) w godz. 18.00 - 19.00. w dwóch edycjach:

 

 • Trening Pewności Siebie dla uczniów z klas IV - VI

    Prowadzące: Julita Jasińska i Ewa Kęska
    Zajęcia będą prowadzone w czwartki, godz. 17.30 - 18.30 (sala 115).
    Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć od 24.09.2020 r.

.

 • Trening  Zastępowania Agresji dla uczniów kl. IV-VIdla uczniów klas II-III

    Prowadzące: Julita Jasińska i Ewa Kęska
    Zajęcia są prowadzone w  poniedziałki, w godzinach 17.30 – 18.30 (sala 115).
    Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć od 21.09.2020 r.

.

 • Podaruj dzieciom baśń zajęcia dla uczniów z klas II-III z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji społecznych

   Prowadzące: Barbara Dąbkowska i Iwona Szygałowicz
   Zajęcia są prowadzone w  środy, w godz. 15.30 – 17.30 (sala 115). 

.

 • "Tratwa" - warsztaty umiejętności społecznych dla nastolatków (13 - 16 lat) 

           Prowadząca: Kazimiera Legiecka-Radwańska 
           Zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny w piątki, w godz 16.00 - 17.00.

           Grupa ma charakter otwarty, istnieje możliwość zapisania się na zajęcia także w trakcie całego roku szkolnego.
           Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć od 9.10.2020 r.

 

 • Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów z klas I-VI z autyzmem / zespołem Aspergera

   Prowadzące:  Justyna Cencelewicz i Karolina Rosiak. 

   Zajęcia będą prowadzone w czwartki (wejście do sali terapeutycznej od ul. Syreny) dla dwóch grup:
     -  I grupa dla uczniów kl. I-III, godz. 16.15 - 17.15
     -  II grupa dla uczniów kl. IV-VI,  godz. 17.30 - 18.30
    Zapisy na zajęcia prowadzone są telefonicznie lub osobiście u prowadzących. 
    Kwalifikacja do grupy jest poprzedzona indywidualnym spotkaniem prowadzących z dzieckiem.

Partnerzy