SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła Podstawowa


Diagnozy: psychologiczna, pedagogiczna,  logopedyczna,  integracji sensorycznej
Prowadzone przez specjalistów Zespołu Poradni

 • Badania przesiewowe wzroku, słuchu i mowy Platformą do Badania Zmysłów

    Prowadząca: Małgorzata Materka

 • Terapia logopedyczna

    Prowadzące:  Anna Chytrowska, Małgorzata Materka, Alicja Melon

 • Terapia logopedyczna niepłynności mowy

    Prowadząca: Edyta Wrzesińska.

 • Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)

   Prowadzące: Barbara Dąbkowska, Iwona Szygałowicz

 • Diagnoza i Trening uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa

    Prowadzące: Barbara Dąbkowska, Iwona Szygałowicz

 • Terapia pedagogiczna trudności w czytaniu i pisaniu - prowadzona różnymi metodami

    Prowadzące: Ewelina Fodrowska,  Małgorzata Janczewska,
                         Izabella Michalska,  Olga Wiszniowska, Daria Szprynger.

 • Terapia pedagogiczna trudności w uczeniu się matematyki

    Prowadzące:  Anna Magdziak, Julita Jasińska.

 • Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych  (terapia dla dzieci do 10 r.ż.)

    Prowadzące: Grażyna Głuszek,  Małgorzata Janczewska,  Katarzyna Rokicka.

 • Terapia integracji sensorycznej

    Prowadzące: Magdalena Daniluk, Anna Łompierz, Agnieszka Niedziałkowska, Barbara Płuska

 • Terapia biofeedback

    Prowadzące:  Anna Rosa, Małgorzata Szufel

 • Trening funkcji poznawczych Metodą RehaCom    
            Prowadząca:  Ewelina Fodrowska

 • Rewalidacja

    Prowadząca: Sonia Lewandowska

 • Kosultacje psychoterapeutyczne

    Prowadzące: Żaneta Grabarek,  Lidia  Magadzia

 • Konsultacje dotyczące seksualności
          Prowadząca:  Żaneta Grabarek

 • Socjoterapia

   Prowadząca: Kazimiera Legiecka-Radwańska

 • Trening koncentracji uwagi dla uczniów klas II - III

    Prowadząca: Grażyna Głuszek
    Zajęcia są prowadzone w poniedziałki, godz. 17.30 - 18.30 (sala 308)

    

 •  „Czytam, rozumiem, rozwiązuję” - zajęcia grupowe dla uczniów klasy IV

    Prowadząca:  Ewelina Fodrowska
    Zajęcia są prowadzone w poniedziałki, godz. 16.00 - 17.00 (sala 207)

    

 •  Trening metodą FIE dla uczniów klas IV - VII 

    Prowadząca:  Ewelina Fodrowska
    Zajęcia są prowadzone w środy, godz. 17.00 - 18.00 (sala 207)

.

 •  Zajęcia przygotowujące uczniów kl. VIII do egzaminu ósmoklasisty 

    Prowadząca:  Ewelina Fodrowska 
    Zajęcia prowadzone są dla dwóch grup:

    w poniedziałki, godz. 18.00 - 19.00 - grupa dziewcząt  (sala 207)

    w środy, godz. 18.00 - 19.00 - grupa chłopców  (sala 207)

    

 • Warsztaty ortograficznego pisania na bazie materiałów „Ortograffiti” dla uczniów klas IV - VI
           Prowadząca: Daria Szprynger  
           Zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny:
           I grupa w środy o godz. 17.10 - 18.10
           II grupa w czwartki o godz. 17.50 - 18.50

  

 

Grupowe zajęcia terapeutyczne dla uczniów z klas II-III z cechami nadpobudliwości psychoruchowej

    Prowadzące:  Małgorzata Szufel
    Zajęcia są prowadzone w środy (sala 113), godz. 18.00 - 19.00, w dwóch edycjach:
    - pierwsza od 10 października 2018 r..
    - druga od 20 lutego 2019 r.

    

 • „Podaruj dzieciom baśń” – zajęcia dla uczniów klas II - III z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji społecznych

    Prowadzące:  Barbara Dąbkowska  i  Iwona Szygałowicz
    Zajęcia są prowadzone w środy, w godz. 15.30 - 17.30 (sala 115)

 

 • Trening Pewności Siebie dla uczniów z klas IV - VI, którzy doświadczyli przemocy rówieśniczej.

    Prowadzące: Grażyna Głuszek i Julita Jasińska
    Zajęcia będą prowadzone w drugim semestrze, w poniedziałki, godz. 16.30 - 17.30 (sala 115).

    Planowane rozpoczęcie zajęć w lutym, po feriach zimowych.

.

 • Trening  Zastępowania Agresji dla uczniów klas II-III

    Prowadzące: Julita Jasińska i Ewa Kęska
    Zajęcia są prowadzone w drugim semestrze, w  poniedziałki, w godzinach 17.30 – 19:00 (sala 115). 

    Planowane rozpoczęcie zajęć w lutym, po feriach zimowych.

   

Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów w wieku 15-17 lat, posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego z uwagi na Zespół Aspergera. 

           Prowadzące: Małgorzata Janiszewska, Małgorzata Szewczyk-Dubiel

           Zajęcia będą prowadzone we wtorki, godz. 17.00 - 18.30 (sala 115)

           Okres trwania zajęć - od 9 października 2018 r. do 22 stycznia 2019 r.

.

 • Warsztaty umiejętności społecznych dla nastolatków (13 - 16 lat) "Tratwa"

           Prowadzące: Kazimiera Legiecka-Radwańska  i  Daria Szprynger.
           Zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny w czwartki, godz. 16.15 - 17.45 (sala 105)
           Grupa ma charakter otwarty, istnieje możliwość zapisania się na zajęcia także w trakcie całego roku szkolnego.

 

 • Trening Pewności Siebie  dla nastolatków (14 - 16 lat) 

   Prowadzące: Żaneta Grabarek i Anetta Jeziorska.
   Zajęcia są prowadzone w czwartki, godz. 16.00 - 17.30 (sala 115)

Partnerzy