MAŁE DZIECI I PRZEDSZKOLAKI

Małe dzieci i przedszkolaki


Od 1 listopada 2017 r. w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 został powołany Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci z:

 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem,
 • zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym i społecznym,
 • zaburzeniami w rozwoju mowy i komunikacji,
 • zaburzeniami w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych,
 • ryzyka okołoporodowego.

Do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy ZPPP 1 w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci posiadające Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Zesoół Orzekający działający w Zespole Poradni, a następnie dzieci zamieszkałe w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.


Skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Przewodniczący:  mgr Piotr Olek - pedagog specjalny, fizjoterapeuta

Członkowie zespołu:

mgr Anna Chytrowska - surdologopeda, neurologopeda

mgr Magdalena Daniluk - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta sensomotorycznej terapii widzenia

mgr Karolina Rosiak - psycholog

mgr Adrianna Kijuk - pedagog specjalnyDiagnozy:  psychologiczna, pedagogiczna,  logopedyczna,  integracji sensorycznej

Prowadzone przez specjalistów Zespołu Poradni

 • Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku 0-3 lata: Grażyna Dorodzińska

 • Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku 3-5 lat nieuczęszczających do przedszkoli: Grażyna Dorodzińska, Lidia Magadzia

 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci dwuletnich z opóźnieniem w rozwoju mowy czynnej

          Prowadzące:  Anna Chytrowska, Małgorzata Materka, Alicja Melon

 • Terapia logopedyczna

    Prowadzące:  Anna Chytrowska, Małgorzata Materka, Alicja Melon

 • Diagnoza pod kątem ryzyka wystąpienia zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) - dla dzieci od 4 r. życia.

   Prowadzące: Barbara Dąbkowska, Iwona Szygałowicz

 • Badania przesiewowe wzroku, słuchu i mowy Platformą do Badania Zmysłów (od 5 r. życia)

    Prowadząca: Małgorzata Materka

 • Konsultacje logopedyczne dotyczące niepłynności mowy

    Prowadząca: Edyta Wrzesińska.

 • Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych (od 5 r.życia)

    Prowadzące: Małgorzata Janczewska,  Katarzyna Rokicka

 • Terapia integracji sensorycznej

    Prowadzące: Milena Cieślak, Magdalena Daniluk, Anna Łompierz, Agnieszka Niedziałkowska, Barbara Płuska 

 • Zajęcia rewalidacyjne

    Prowadząca: Sonia Lewandowska.

.

 • Diagnoza i pomoc dziecku z podejrzeniem wykorzystania seksualnego

          Prowadzące: Żaneta Grabarek, Anetta Jeziorska, Anna Kostrzewska, Katarzyna Sieradzan

 • Grupowe zajęcia  ogólnorozwojowe metodą W. Sherborne dla dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodziców

Prowadzące:  Katarzyna Bińczyk i Katarzyna Rokicka
Zajęcia są prowadzone we wtorki, godz. 17.30 - 18.30 (sala 203)

.

 • Grupowe zajęcia terapeutyczne z elementami metody W. Sherborne dla dzieci w wieku 4-5 lat z trudnościami rozwojowymi i ich rodziców

Prowadzące:  Katarzyna Bińczyk i Marta Krasowska
Zajęcia są prowadzone w czwartki, godz. 16.30 - 17.30 (sala 203)

  

 • Grupowe zajęcia dla dzieci nieśmiałych w wieku 5-7 lat i ich rodziców

Prowadzące:  Katarzyna Bińczyk i Lidia Magadzia.
Zajęcia będą prowadzone we wtorki, godz. 16.00 - 17.00 (sala 203) czwartki, godz. 17.30 – 18.30 (sala 203)

    

 • Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci 4-5 letnich z trudnościami w kontaktach społecznych

Prowadzące:  Anna Kostrzewska, Edyta Wrzesińska
Zajęcia będą prowadzone są  w poniedziałki,  godz. 17.00 - 19.00 (sala 203)

    

 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku 5 - 6 lat z autyzmem / zespołem Aspergera
     Prowadzące:  Justyna Cencelewicz i Karolina Rosiak

     Zajęcia będą prowadzone w czwartki, godz. 15.00 - 16.00 (wejście do sali terapeutycznej od ul. Syreny).

      Zapisy na zajęcia prowadzone są telefonicznie lub osobiście u prowadzących. 
      Kwalifikacja do grupy jest poprzedzona indywidualnym spotkaniem prowadzących z dzieckiem.

6rtek, godz. 16.00 - 17.00 (sala 114)

 

 • „Przygotuj z nami swoje dziecko do szkoły” -  zajęcia stymulujące rozwój poznawczy dzieci w wieku 5-6 lat

    Prowadząca:  Ewelina Fodrowska 
    Zajęcia będą prowadzone w poniedziałki (sala 207) dla dwóch grup:
    - I grupa, godz. 16.00
    - II grupa, godz. 17.00

 • Odczuwam, patrzę, działam! Zajęcia stymulujące rozwój poprzez zmysły dla dzieci 3-4 letnich

   Prowadząca:  Ewalina Fodrowska.
   Zajęcia będą prowadzone w środy o godz. 15.15 (sala 207):
  

   
 • Terapia Ręki - grupowe zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat mających trudności grafomotoryczne

    Prowadząca:  Olga Wiszniowska
    Zajęcia będą prowadzone we wtorki (sala 114):e wtorki dla dwóch grup dzieci (sala 207):
     - I grupa 5-latki, godz. 15.00 - 16.00
     - II grupa 6-latki, godz. 16.00 - 17.00

.  

         

 • Ciało w równowadze - grupowe zajęcia integracji sensorycznej dla dzieci z zaburzeniami posturalnymi

    Prowadzące:  Anna Łompierz i Agnieszka Niedziałkowska
    Zajęcia będą prowadzone w czwartki, godz. 15.00 - 15.45 (sala 303)

Partnerzy