MAŁE DZIECI I PRZEDSZKOLAKI

Małe dzieci i przedszkolaki


Od 1 listopada 2017 r. w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 został powołany Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci z:

 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem,
 • zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym i społecznym,
 • zaburzeniami w rozwoju mowy i komunikacji,
 • zaburzeniami w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych,
 • ryzyka okołoporodowego.

Do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy ZPPP 1 w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci posiadające Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Zesoół Orzekający działający w Zespole Poradni, a następnie dzieci zamieszkałe w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

.

Skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Przewodniczący:  mgr Piotr Olek - pedagog specjalny, fizjoterapeuta

Członkowie zespołu:

mgr Anna Chytrowska - logopeda

mgr Magdalena Daniluk - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta sensomotorycznej terapii widzenia

mgr Grażyna Dorodzinska - psycholog

mgr Anna Sieniawska-Turowska - pedagog specjalny

Przewodniczący Zespołu przyjmuje rodziców po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym w każdy wtorek, w godzinach 17.00-18.30.

Informacja dotycząca realizacji poszczególnych form wspierania rozwoju dziecka dostepna jest w dokumencie (pdf):

Godziny zajęć w Zespole WWRDDiagnozy:  psychologiczna, pedagogiczna,  logopedyczna,  integracji sensorycznej

Prowadzone przez specjalistów Zespołu Poradni

 • Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku 0-3 lata: Katarzyna Bińczyk, Lidia Magadzia, Grażyna Dorodzińska

 • Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku 3-5 lat nieuczęszczających do przedszkoli: Grażyna Dorodzińska, Lidia Magadzia

 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci dwuletnich z opóźnieniem w rozwoju mowy czynnej

          Prowadzące:  Anna Chytrowska, Małgorzata Materka, Alicja Melon

 • Terapia logopedyczna

    Prowadzące:  Anna Chytrowska, Małgorzata Materka, Alicja Melon

 • Diagnoza pod kątem ryzyka wystąpienia zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) - dla dzieci od 4 r. życia.

   Prowadzące: Barbara Dąbkowska, Iwona Szygałowicz

 • Badania przesiewowe wzroku, słuchu i mowy Platformą do Badania Zmysłów (od 5 r. życia)

    Prowadząca: Małgorzata Materka

 • Terapia logopedyczna niepłynności mowy

    Prowadząca: Edyta Wrzesińska.

 • Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych (od 5 r.życia)

    Prowadzące: Grażyna Głuszek,  Małgorzata Janczewska,  Katarzyna Rokicka

 • Terapia integracji sensorycznej

    Prowadzące: Milena Cieślak, Magdalena Daniluk, Anna Łompierz, Dorota Pawłowicz.

 • Zajęcia rewalidacyjne

    Prowadząca: Anna Sieniawska-Turowska.

 • Grupowe zajęcia  terapeutyczne metodą W. Sherborne dla dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodziców

Prowadzące:  Katarzyna Bińczyk i  Katarzyna Rokicka.
Zajęcia są prowadzone we wtorki, godz. 17.00 - 18.00 

    

 • Odczuwam, patrzę, działam! Zajęcia stymulujące rozwój poprzez zmysły dla dzieci 3-4 letnich

Prowadząca:  Justyna Cencelewicz.
Zajęcia dla grupy dzieci 3-letnich będą prowadzone w czwartki w godz. 15.00 - 16.00

    

 • Zajęcia dla dzieci nieśmiałych w wieku 5-7 lat i ich rodziców

Prowadzące:  Katarzyna Bińczyk i Lidia Magadzia.
Zajęcia będą prowadzone w czwartki, godz. 17.30 – 18.30 

    

 • Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym  z trudnościami w kontaktach społecznych (z równolegle prowadzoną grupą psychoedukacyjną dla ich rodziców "Dobry Rodzic")

Prowadzące:  Anna Kostrzewska, Edyta Wrzesińska, Justyna Cencelewicz
- Zajęcia dla dzieci 4-5 letnich prowadzone są  w poniedziałki,  godz. 16.30 - 17.30
- Zajęcia dla dzieci 5-6 letnich odbywają się w poniedziałki, godz.17.45 - 18.45

    

 • Trening Umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 5 - 7 lat z autyzmem / zespołem Aspergera
     Prowadzące:  Justyna Cencelewicz i Anna Sieniawska-Turowska
     Zajęcia będą prowadzone w czwartek, godz. 16.00 - 17.00 
 • „Sprawny przedszkolak - dobry uczeń” - zajęcia stymulujące rozwój poznawczy dla dzieci 5-6 letnich

    Prowadzące:  Anna Kostrzewska  i Justyna Cencelewicz
    Zajęcia będą prowadzone  w poniedziałki, w godzinach: 15.00 - 16.00

 • „Przygotuj z nami swoje dziecko do szkoły” -  zajęcia stymulujące rozwój poznawczy dzieci w wieku 5-6 lat

    Prowadząca:  Ewelina Fodrowska 
    Zajęcia będą prowadzone w środy, godz. 17.30 - 18.30

   
 • Terapia Ręki - grupowe zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat mających trudności grafomotoryczne

    Prowadząca:  Justyna Cencelewicz
    Zajęcia będą prowadzone we wtorki dla dwóch grup dzieci:
     - I grupa: 16.00-17.00
     - II grupa 17.00-18.00

             

Partnerzy