MAŁE DZIECI I PRZEDSZKOLAKI

Małe dzieci i przedszkolaki


Od 1 listopada 2017 r. w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 został powołany Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci z:

 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem,
 • zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym i społecznym,
 • zaburzeniami w rozwoju mowy i komunikacji,
 • zaburzeniami w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych,
 • ryzyka okołoporodowego.

Do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy ZPPP 1 w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci posiadające Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Zesoół Orzekający działający w Zespole Poradni, a następnie dzieci zamieszkałe w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

 • Zapisy dzieci na kontynuację terapii w bieżącym roku szkolnym odbędą się w dniach 3 – 7.09.2018 r. (telefonicznie lub osobiście u członków zespołu WWRD w godzinach ich pracy).
 • Zapisy dzieci, których dokumenty zostały już przyjęte, ale nie rozpoczęły zajęć - od 10.09.2018 r. (telefonicznie lub osobiście u członków zespołu WWRD w godzinach ich pracy).
 • Zapisy dzieci pierwszorazowych będą prowadzone po 1.10.2018r. w miarę pojawiania się wolnych miejsc.
 • Zespół informuje, że obecnie nie dysponujemy wolnymi miejscami na terapię logopedyczną, psychologiczną, integracji sensorycznej i pedagogiczną

 

Skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Przewodniczący:  mgr Piotr Olek - pedagog specjalny, fizjoterapeuta

Członkowie zespołu:

mgr Anna Chytrowska - logopeda

mgr Magdalena Daniluk - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta sensomotorycznej terapii widzenia

mgr Grażyna Dorodzinska - psycholog

mgr Anna Sieniawska-Turowska - pedagog specjalny

Przewodniczący Zespołu przyjmuje rodziców po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym w każdy wtorek, w godzinach 17.00-18.30.

Informacja dotycząca realizacji poszczególnych form wspierania rozwoju dziecka dostepna jest w dokumencie (pdf):

Godziny zajęć w Zespole WWRDDiagnozy:  psychologiczna, pedagogiczna,  logopedyczna,  integracji sensorycznej

Prowadzone przez specjalistów Zespołu Poradni

 • Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku 0-3 lata: Grażyna Dorodzińska

 • Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku 3-5 lat nieuczęszczających do przedszkoli: Grażyna Dorodzińska, Lidia Magadzia

 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci dwuletnich z opóźnieniem w rozwoju mowy czynnej

          Prowadzące:  Anna Chytrowska, Małgorzata Materka, Alicja Melon

 • Terapia logopedyczna

    Prowadzące:  Anna Chytrowska, Małgorzata Materka, Alicja Melon

 • Diagnoza pod kątem ryzyka wystąpienia zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) - dla dzieci od 4 r. życia.

   Prowadzące: Barbara Dąbkowska, Iwona Szygałowicz

 • Badania przesiewowe wzroku, słuchu i mowy Platformą do Badania Zmysłów (od 5 r. życia)

    Prowadząca: Małgorzata Materka

 • Terapia logopedyczna niepłynności mowy

    Prowadząca: Edyta Wrzesińska.

 • Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych (od 5 r.życia)

    Prowadzące: Grażyna Głuszek,  Małgorzata Janczewska,  Katarzyna Rokicka

 • Terapia integracji sensorycznej

    Prowadzące: Milena Cieślak, Magdalena Daniluk, Anna Łompierz, Agnieszka Niedziałkowska, Barbara Płuska 

 • Zajęcia rewalidacyjne

    Prowadząca: Sonia Lewandowska.

 • Grupowe zajęcia  terapeutyczne metodą W. Sherborne dla dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodziców

Prowadzące:  Justyna Cencelewicz i Pola Dalba-Borowska.
Zajęcia są prowadzone w czwartki, w godz. 17.30 - 18.30 (sala 115)

  

 • Grupowe zajęcia dla dzieci nieśmiałych w wieku 5-7 lat i ich rodziców

Prowadzące:  Katarzyna Rokicka i Lidia Magadzia.
Zajęcia będą prowadzone w czwartki, godz. 17.30 – 18.30 (sala 203)

    

 • Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci 4-5 letnich z trudnościami w kontaktach społecznych

Prowadzące:  Anna Kostrzewska, Edyta Wrzesińska
- Zajęcia będą prowadzone są  w poniedziałki,  godz. 17.30 - 18.30

    

 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku 5 - 7 lat z autyzmem / zespołem Aspergera
     Prowadzące:  Justyna Cencelewicz i Pola Dalba-Borowska

     Zajęcia będą prowadzone w czwartek, godz. 16.00 - 17.00 (sala 114)

 

 • „Przygotuj z nami swoje dziecko do szkoły” -  zajęcia stymulujące rozwój poznawczy dzieci w wieku 5-6 lat

    Prowadząca:  Ewelina Fodrowska 
    Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach:

    - w poniedziałki, godz. 17.00 - 18.00 (sala 301)

    - w czwartki, godz. 16.00 - 17.00 (sala 115)

  

 • Odczuwam, patrzę, działam! Zajęcia stymulujące rozwój poprzez zmysły dla dzieci 4-5 letnich

   Prowadząca:  Ewelina Fodrowska.
   Zajęcia będą prowadzone w czwartki, godz. 15.00 - 15.45 (sala115)

    

   
 • Terapia Ręki - grupowe zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat mających trudności grafomotoryczne

    Prowadząca:  Justyna Cencelewicz
    Zajęcia będą prowadzone we wtorki dla dwóch grup dzieci (sala 207):
     - I grupa: 16.00-17.00
     - II grupa 17.00-18.00

             

Partnerzy