SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE I PONADPODSTAWOWE

Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe


    Indywidualne zajęcia prowadzone w ciągu całego roku szkolnego

 • Diagnozy:  psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, predyspozycji zawodowych.

Prowadzone przez specjalistów Zespołu Poradni

     

 •  Terapia logopedyczna

Prowadzące:  Anna Chytrowska, Małgorzata Materka, Alicja Melon

 

 •  Terapia logopedyczna niepłynności mowy (jąkanie, giełkot)

  Prowadząca:  Edyta Wrzesińska.

.

 • Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)

Prowadzące: Barbara Dąbkowska, Iwona Szygałowicz   

.

 • Diagnoza i trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

Prowadzące: Barbara Dąbkowska, Iwona Szygałowicz   

.

 •  Trening biofeedback

Prowadząca: Ewelina Fodrowska, Małgorzata Szufel

.

 •  Konsultacje psychoterapeutyczne

    Prowadzący: Żaneta Grabarek,  Lidia  Magadzia, Łukasz Godek.
    Konsultacje indywidualne dla młodzieży dotyczące:
    -  trudności w relacjach z rówieśnikami oraz z nawiązywaniem i budowaniem pozytywnych kontaktów;
    -  problemów w relacjach z rodzicami, problemów szkolnych i adaptacyjnych;
    -  ukierunkowania na lepsze radzenie sobie ze stresem, poznanie i rozumienie siebie i swoich problemów;
    -  niskiej samooceny, nieśmiałości, stanów lękowych, depresyjnych, zmienności nastrojów;
    -  sytuacji kryzysowych, zdarzeń traumatycznych (przemoc, nadużycia, strata, żałoba);
    -  radzenia sobie z chorobą psychiczną.

.

 • Konsultacje dotyczące seksualności
          Prowadząca: Żaneta Grabarek
.
 • Diagnoza i pomoc dziecku z podejrzeniem wykorzystania seksualnego

          Prowadzące: Żaneta Grabarek, Anetta Jeziorska, Anna Kostrzewska, Katarzyna Sieradzan

.

 •  Doradztwo zawodowe - indywidualna diagnoza  w określaniu kierunku kształcenia, predyspozycji zawodowych, indywidualne planowanie kariery zawodowej.

  Prowadząca:  Małgorzata Szufel 
    

    Zajęcia grupowe

 • Warsztaty umiejętności społecznych dla nastolatków (13-16 lat) "Tratwa"

  ProwadząceKazimiera Legiecka-Radwańska  i  Daria Szprynger.
  Zajęcia będą prowadzone przez cały rok szkolny w czwartki, godz. 16.15 - 17.45 (sala 105)
  Grupa ma charakter otwarty, istnieje możliwość zapisania się na zajęcia także w trakcie całego roku szkolnego.

.

 • Grupa dla młodzieży w wieku 17- 19 lat (klasy II, III oraz IV szkół ponadpodstawowych)

Spotkania o charakterze wsparcia z elementami psychoedukacji dedykowane młodzieży z problemami  emocjonalnymi, tj. zaburzenia nastroju, depresja, choroba afektywna, obniżony nastrój, nieśmiałość, stany lękowe utrudniające funkcjonowanie i relacje społeczne.  Zapraszamy także młodzież doświadczającą trudności w kontaktach rówieśniczych,  przeżywającą samotność  i  zainteresowaną  wspólnemu przyglądaniu się tym trudnością  oraz  zmotywowaną do poszukiwania  nowych sposobów radzenia sobie z  problemami, chorobą.

  Prowadzący: Łukasz Godek i Żaneta Grabarek, psychoterapeuci 
  Zajęcia będą prowadzone przez cały rok szkolny w poniedziałki, godz. 16.15 - 17.45 
  .


Partnerzy