header hands typing on keyboard

Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe


    Indywidualne zajęcia prowadzone w ciągu całego roku szkolnego

 • Diagnozy:  psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, predyspozycji zawodowych.

Prowadzone przez specjalistów Zespołu Poradni

     

 •  Terapia logopedyczna

Prowadzące:  Anna Chytrowska, Małgorzata Materka

 

 •  Terapia logopedyczna niepłynności mowy (jąkanie, giełkot)

  Prowadząca:  Edyta Wrzesińska.

.

 • Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)

Prowadzące: Barbara Dąbkowska, Iwona Szygałowicz   

 

 • Diagnoza i trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

Prowadzące: Barbara Dąbkowska, Iwona Szygałowicz   

.

 •  Trening biofeedback

Prowadząca: Ewelina Fodrowska, Małgorzata Szufel, Edyta Wrzesińska

.

 •  Konsultacje psychoterapeutyczne

    Prowadzący: Żaneta Grabarek,  Lidia  Magadzia, Łukasz Godek.
    Konsultacje indywidualne dla młodzieży dotyczące:
    -  trudności w relacjach z rówieśnikami oraz z nawiązywaniem i budowaniem pozytywnych kontaktów;
    -  problemów w relacjach z rodzicami, problemów szkolnych i adaptacyjnych;
    -  ukierunkowania na lepsze radzenie sobie ze stresem, poznanie i rozumienie siebie i swoich
       problemów;

    -  niskiej samooceny, nieśmiałości, stanów lękowych, depresyjnych, zmienności nastrojów;
    -  sytuacji kryzysowych, zdarzeń traumatycznych (przemoc, nadużycia, strata, żałoba);
    -  radzenia sobie z chorobą psychiczną.

 

 • Konsultacje dotyczące seksualności
          Prowadząca: Żaneta Grabarek
.


 • Diagnoza i pomoc dziecku z podejrzeniem wykorzystania seksualnego

          Prowadzące: Żaneta Grabarek, Anetta Jeziorska, Anna Kostrzewska, Katarzyna Sieradzan

.

 •  Doradztwo zawodowe - indywidualna diagnoza  w określaniu kierunku kształcenia, predyspozycji zawodowych, indywidualne planowanie kariery zawodowej.

  Prowadząca:  Katarzyna Bukalska
    

    Zajęcia grupowe

 • Warsztaty umiejętności społecznych dla nastolatków (13-16 lat) "Tratwa"

  Prowadzące: Kazimiera Legiecka - Radwańska
  Zajęcia będą prowadzone przez cały rok szkolny w piątki, w godz. 15.00 - 16.300czwartki, godz. 16.15 - 17.45 (sala 105)
  Grupa ma charakter otwarty, istnieje możliwość zapisania się na zajęcia także w trakcie  roku szkolnego.

.

 • Roczna grupa dla młodzieży w wieku 16- 19 lat 
   
  Prowadzące: Anetta Jeziorska, Żaneta Grabarek
  Zajęcia będą prowadzone w wtorki, godz. 16.30 - 18.00

Spotkania o charakterze wsparcia z elementami psychoedukacji dedykowane młodzieży z problemami  zdrowia psychicznego,tj. zaburzenia nastroju, depresja, choroba afektywna, obniżony nastrój, nieśmiałość, stany lękowe utrudniające funkcjonowanie i relacje społeczne.  Zapraszamy także młodzież doświadczającą trudności w kontaktach rówieśniczych,  przeżywającą samotność i  zainteresowaną  wspólnemu przyglądaniu się tym trudnością  oraz  zmotywowaną do poszukiwania  nowych sposobów radzenia sobie
z  problemami, chorobą.

Celem spotkań grupy jest możliwość  uzyskania wsparcia  od innych rówieśników  będących w podobnej sytuacji, wymiany doświadczeń i dzielenie się bieżącymi trudnościami. Grupa stwarza bezpieczną przestrzeń do wzajemnego poznania się, nawiązania nowych relacji oraz wspólnego poszukiwania sposobów na rozwiązywanie problemów. Celem spotkań jest także pogłębienie wiedzy związanej ze zgłaszanymi problemami, a także odkrywanie strategii radzenia sobie z np.:depresją, pogorszeniem nastroju, brakiem motywacji, lękiem, samotnością oraz zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności pozwalających na skuteczne zdrowienie i pokonywanie trudności.

Kwalifikacja do grupy odbywa się poprzez zgłoszenie na konsultację z osoba prowadzącą. Spotkania konsultacyjne służą poznaniu się, omówieniu aktualnej sytuacji i potrzeb uczestnika,  wspólnemu rozpoznaniu czy taka forma pomocy jest adekwatna dla danej osoby. Konsultacje  umożliwiają także omówienie obaw związanych z uczestniczeniem w grupie, wyjaśnienie wątpliwości lub przekierowanie osoby do innych form pomocy.

 

Grupa spotyka się raz w tygodniu przez 1,5 godziny. Podczas spotkań planowane są elementy  edukacyjne dotyczące np. sposobu myślenia typowego dla zaburzeń nastroju i depresji, omówione będą czynniki ułatwiające zdrowienie, sposoby  pomagające  w sytuacji pogorszenia samopoczucia, a także inne tematy zależnie od potrzeb uczestników. Koncentrować się będziemy na wzajemnej wymianie pomiędzy uczestnikami, budowaniu relacji i zaufania . 

Zapisy u prowadzących 
 
  .


PARTNERZY

Dzielnicowe centrum integracji
Warszawska sieć pomocy dzieciom
Serwis pomoc dziecku
warszawski system wspierania uzdolnionych
Wolska Koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
MEN
Urząd Dzielnicy Wola
Kuratorium Oświaty w Warszawie
ORE
WCIES
Scroll To Top

2016-2021 Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1