SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE I PONADPODSTAWOWE

Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe


    Indywidualne zajęcia prowadzone w ciągu całego roku szkolnego

 • Diagnozy:  psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, predyspozycji zawodowych.

Prowadzone przez specjalistów Zespołu Poradni

     

 •  Terapia logopedyczna

Prowadzące:  Anna Chytrowska, Małgorzata Materka

 

 •  Terapia logopedyczna niepłynności mowy (jąkanie, giełkot)

  Prowadząca:  Edyta Wrzesińska.

.

 • Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)

Prowadzące: Barbara Dąbkowska, Iwona Szygałowicz   

.

 • Diagnoza i trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

Prowadzące: Barbara Dąbkowska, Iwona Szygałowicz   

.

 •  Trening biofeedback

Prowadząca: Ewelina Fodrowska, Małgorzata Szufel, Edyta Wrzesińska

.

 •  Konsultacje psychoterapeutyczne

    Prowadzący: Żaneta Grabarek,  Lidia  Magadzia, Łukasz Godek.
    Konsultacje indywidualne dla młodzieży dotyczące:
    -  trudności w relacjach z rówieśnikami oraz z nawiązywaniem i budowaniem pozytywnych kontaktów;
    -  problemów w relacjach z rodzicami, problemów szkolnych i adaptacyjnych;
    -  ukierunkowania na lepsze radzenie sobie ze stresem, poznanie i rozumienie siebie i swoich problemów;
    -  niskiej samooceny, nieśmiałości, stanów lękowych, depresyjnych, zmienności nastrojów;
    -  sytuacji kryzysowych, zdarzeń traumatycznych (przemoc, nadużycia, strata, żałoba);
    -  radzenia sobie z chorobą psychiczną.

.

 • Konsultacje dotyczące seksualności
          Prowadząca: Żaneta Grabarek
.
 • Diagnoza i pomoc dziecku z podejrzeniem wykorzystania seksualnego

          Prowadzące: Żaneta Grabarek, Anetta Jeziorska, Anna Kostrzewska, Katarzyna Sieradzan

.

 •  Doradztwo zawodowe - indywidualna diagnoza  w określaniu kierunku kształcenia, predyspozycji zawodowych, indywidualne planowanie kariery zawodowej.

  Prowadząca:  Małgorzata Szufel 
    

    Zajęcia grupowe

 • Warsztaty umiejętności społecznych dla nastolatków (13-16 lat) "Tratwa"

  ProwadząceKazimiera Legiecka-Radwańska 
  Zajęcia będą prowadzone przez cały rok szkolny w piątki, w godz. 16.00 - 17.00czwartki, godz. 16.15 - 17.45 (sala 105)
  Grupa ma charakter otwarty, istnieje możliwość zapisania się na zajęcia także w trakcie całego roku szkolnego.
  Przewidywany ternin rozpoczęcia zajęć od 9.10.2020 r.

.

 • Grupa dla młodzieży w wieku 17- 19 lat 

Spotkania o charakterze wsparcia z elementami psychoedukacji dedykowane młodzieży z problemami  zdrowia psychicznego, tj. zaburzenia nastroju, depresja, choroba afektywna, obniżony nastrój, nieśmiałość, stany lękowe utrudniające funkcjonowanie i relacje społeczne.  Zapraszamy także młodzież doświadczającą trudności w kontaktach rówieśniczych,  przeżywającą samotność  i  zainteresowaną  wspólnemu przyglądaniu się tym trudnością  oraz  zmotywowaną do poszukiwania  nowych sposobów radzenia sobie z  problemami, chorobą.

Celem spotkań grupy jest możliwość  uzyskania wsparcia  od innych rówieśników  będących w podobnej sytuacji, wymiany doświadczeń i dzielenie się bieżącymi trudnościami wynikającymi z choroby. Grupa stwarza bezpieczną przestrzeń do wzajemnego poznania się, nawiązania nowych relacji oraz wspólnego poszukiwania sposobów na rozwiązywanie problemów. Celem spotkań jest także pogłębienie wiedzy związanej ze zgłaszanymi problemami, a także odkrywanie strategii radzenia sobie z np.:depresją, pogorszeniem nastroju, brakiem motywacji, lękiem, samotnością oraz zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności pozwalających na skuteczne zdrowienie i pokonywanie trudności.

Kwalifikacja do grupy odbywa się poprzez zgłoszenie na konsultację z osoba prowadzącą. Spotkania konsultacyjne służą poznaniu się, omówieniu aktualnej sytuacji i potrzeb uczestnika,  wspólnemu rozpoznaniu czy taka forma pomocy jest adekwatna dla danej osoby. Konsultacje  umożliwiają także omówienie obaw związanych z uczestniczeniem w grupie, wyjaśnienie wątpliwości lub przekierowanie osoby do innych form pomocy.

 Zajęcia będą prowadzone w czwartki, godz. 17.15 - 18.45

Grupa spotyka się raz w tygodniu przez 1,5 godziny. Podczas spotkań planowane są elementy  edukacyjne dotyczące np. sposobu myślenia typowego dla zaburzeń nastroju i depresji, omówione będą czynniki ułatwiające zdrowienie, sposoby  pomagające  w sytuacji pogorszenia samopoczucia, a także inne tematy zależnie od potrzeb uczestników. Koncentrować się będziemy na wzajemnej wymianie pomiędzy uczestnikami, budowaniu relacji i zaufania . 

Zapisy u Prowadzącej:  Żaneta Grabarek- psycholog, psychoterapeutka 
 
  .


Partnerzy