RODZICE, OPIEKUNOWIE

Rodzice i Opiekunowie

  • Indywidualne konsultacje dla rodziców  -  pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, rodzinnych i trudności w nauce.

   Prowadzone przez specjalistów Zespołu Poradni

x
  •  "Jak to zrobić, aby dziecko ładnie pisało?" - warsztaty dla rodziców uczniów klas I-III szkoły podstawowej

    Zapisy u osoby prowadzącej: Justyny Cencelewicz
    Zajęcia będą się odbywały w soboty, w godz. 9.00 - 12.00.

 

  • "Szkoła dla rodziców - Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły" - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkół podstawowych"
    Prowadzące: Agnieszka Domeradzka i Jolanta Krużyńska.
    Zajęcia będą prowadzone w czwartki, w godz. 9.30 – 12.30    
    Planowany termin rozpoczęcia warsztatów  w drugim semestrze - 8 marca 2018 r.
x
  • "Kocham, szanuję, wspieram, wymagam..."
     Warsztaty umiejętności wychowawczych "w pigułce" dla Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i ze szkół podstawowych

    Prowadzące: Agnieszka Domeradzka i Jolanta Krużyńska.
    Zajęcia odbywają się w dwóch blokach warsztatowych 
    -  w piątki po południu (godz. 16.00-20.00) oraz oraz w soboty przed południem (godz. 9.00-15.00).
    Łącznie 20 godzin (4 spotkania).
    Terminy spotkań: 2 i 3 marca 2018 r. oraz 9 i 10 marca 2018 r.

x

x

  • Spotkania psychoedukacyjne mające na celu wyposażenie rodziców w podstawową wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym oraz pomoc w  nabywaniu praktycznych umiejętności w zakresie skutecznych metod wychowawczych, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka, stawiania granic oraz wspierania dziecka w jego rozwoju. W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice (opiekunowie) dzieci biorących udział w zajęciach grupowych prowadzonych w Poradni.

x

  •  Psychoterapia indywidualna - pomoc rodzinie w uporaniu się z trudną sytuacją życiową

    Prowadzone przez psychoterapeutów:
    Lidia Magadzia zajmuje się psychoterapią dzieci młodszych i ich rodzin (wiek przedszkolny i wczesnoszkolny).
    Żaneta Grabarek zajmuje się psychoterapią młodzieży i ich rodzin.
    Na konsultacje z psychoterapeutą kieruje psycholog opiekujący się placówką do której uczęszcza dziecko.

 Szkoła dla rodziców nastolatków

    Prowadzące: Małgorzata Janiszewska, Małgorzata Dubiel
    Zajęcia będą się odbywały w piątki po południu i w soboty rano.
    Terminy spotkań:
 i sobota 02.12.2017 r. w godz. 9.30-13.30


Partnerzy