RODZICE, OPIEKUNOWIE

Rodzice i Opiekunowie

  • Indywidualne konsultacje dla rodziców  -  pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, rodzinnych i trudności w nauce.

   Prowadzone przez specjalistów Zespołu Poradni

.

  • Indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością „W dobrą stronę” 

           Prowadząca: psycholog Renata Marciniak

.

  •  Psychoterapia indywidualna - pomoc rodzinie w uporaniu się z trudną sytuacją życiową

    Prowadzone przez psychoterapeutów:
    Lidia Magadzia zajmuje się psychoterapią dzieci młodszych i ich rodzin (wiek przedszkolny i wczesnoszkolny).
    Żaneta Grabarek zajmuje się psychoterapią młodzieży i ich rodzin.
    Na konsultacje z psychoterapeutą kieruje psycholog opiekujący się placówką do której uczęszcza dziecko.

.

  • "Szkoła dla rodziców - Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły" - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkół podstawowych"
    Prowadzące: Agnieszka Domeradzka i Jolanta Krużyńska.
    Zajęcia będą prowadzone w czwartki, w godz. 9.30 – 12.30    (10 spotkań)
    Planowany termin rozpoczęcia warsztatów  w drugim semestrze - 7 marca 2019 r.
x
  • "Kocham, szanuję, wspieram, wymagam..."
     Warsztaty umiejętności wychowawczych "w pigułce" dla Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i ze szkół podstawowych

    Prowadzące: Agnieszka Domeradzka i Jolanta Krużyńska.
    Zajęcia odbywają się w dwóch blokach warsztatowych 
    -  w piątki po południu (godz. 16.00-20.00) oraz w soboty przed południem (godz. 9.00-15.00).
    Łącznie 20 godzin (4 spotkania).
    Terminy spotkań w drugim semestrze: 29 i 30 marca oraz 5 i 6 kwietnia 2019 r.

    Zapisy u prowadzących zajęcia.

x

  • Warsztaty dla rodziców dzieci ze szkół podstawowych „Motywowanie do nauki” 

          Zapisy u osób prowadzących: Małgorzata Janiszewska i Małgorzata Szewczyk-Dubiel

          Planowane są 3 spotkania. Termin trwania - marzec 2019 r.  

.

Weekendowa Szkoła dla rodziców nastolatków 

           Prowadzące: Małgorzata Janiszewska, Małgorzata Dubiel
           Zajęcia będą się odbywały w piątki po południu - godz. 16.30-19.30 i w soboty rano - godz. 9.30-14.00.
           Terminy spotkań:  19 i 20 października oraz 26 i 27 października 2018 r.


Partnerzy