header hands typing on keyboard

Rodzice i Opiekunowie

 • Indywidualne konsultacje dla rodziców  -  pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, rodzinnych i trudności w nauce.

   Prowadzone przez specjalistów Zespołu Poradni

.

 • Indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością „W dobrą stronę” 

           Prowadząca:  

 

 • .Szkoła dla rodziców - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców 
    Prowadzące: Agnieszka Domeradzka, Jolanta Krużyńska.
    Zajęcia są prowadzone w czwartki, w godz. 9.30 - 12.30
    
            Planowane rozpoczęcie zajęć - 20 października 2022r. 
x
 • "Kocham, szanuję, wspieram, wymagam..." - Weekendowe warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i ze szkół podstawowych.

    Prowadzące: Agnieszka Domeradzka i Jolanta Krużyńska.
    Zajęcia odbywają się w dwóch blokach warsztatowych 
    -  w piątki w godz. 16.00-20.00 oraz w soboty w godz. 9.00-15.00.
    Łącznie 20 godzin.
    Planowane terminy spotkań: 10 - 11 marca i 17 i 18 marca 2023r.

    Zapisy u prowadzących zajęcia: Agnieszki Domeradzkiej, Jolanty Krużyńskiej

 • Warsztaty dla ojców

  Prowadzący: Łukasz Godek, Andrzej Machera
  Zajęcia odbywaja się w środy o godzinie 18.00 


 • MEDIA CYFROWE  szansa czy zagrożenie?  Jak kreatywnie bawić się z dzieckiem?

  Warsztat dla rodziców dzieci w wieku 3-6 lat, którego celem jest:

  - uświadomienie zagrożeń związanych z nowoczesnymi technologiami

  - poznanie zasad bezpieczeństwa korzystania z urządzeń elektronicznych

  - budowanie i rozwijanie wzajemnych relacji

  - poznanie sposobów na budowanie więzi z dzieckiem

  - odkrywanie w sobie i w dzieciach twórczego potencjału

   Warsztat składa się z dwóch spotkań.

 

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci w wieku do 7 r. ż. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 Prowadzące: Milena Cieślak i Karolina Rogowska 
    Zajęcia będą prowadzone w czwartki, w godz. 17.30-18.45 (sala  113)

 

Weekendowa szkoła dla rodziców nastolatków

           Prowadzące: Małgorzata Janiszewska
           Zajęcia będą się odbywały w piątki po południu - godz. 16.00-19.00 i w soboty rano - godz. 9.00-15.00.
           Łącznie 4 spotkania. Terminy spotkań:  13 i 14 marca oraz 20 i 21 marca 202


PARTNERZY

Dzielnicowe centrum integracji
Warszawska sieć pomocy dzieciom
Serwis pomoc dziecku
warszawski system wspierania uzdolnionych
Wolska Koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
MEN
Urząd Dzielnicy Wola
Kuratorium Oświaty w Warszawie
ORE
WCIES
Scroll To Top

2016-2021 Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1