RODZICE, OPIEKUNOWIE

Rodzice i Opiekunowie

  • Indywidualne konsultacje dla rodziców  -  pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, rodzinnych i trudności w nauce.

   Prowadzone przez specjalistów Zespołu Poradni

.

  • Indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością „W dobrą stronę” 

           Prowadząca: psycholog Renata Marciniak

.

  •  Psychoterapia indywidualna - pomoc rodzinie w uporaniu się z trudną sytuacją życiową

    Prowadzone przez psychoterapeutów:
    Lidia Magadzia zajmuje się psychoterapią dzieci młodszych i ich rodzin (wiek przedszkolny i wczesnoszkolny).
    Żaneta Grabarek, Łukasz Godek zajmuje się psychoterapią młodzieży i ich rodzin.
    Na konsultacje z psychoterapeutą kieruje psycholog opiekujący się placówką do której uczęszcza dziecko.

.
  • "Szkoła dla rodziców - Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły" - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkół podstawowych
    Prowadzące: Agnieszka Domeradzka i Jolanta Krużyńska.
    Zajęcia będą prowadzone w czwartki, w godz. 9.30 – 12.30 w sali 115   (10 spotkań).
    Planowane rozpoczęcie zajęć od 15.10.2020 r..
x
  • "Kocham, szanuję, wspieram, wymagam..."
    Warsztaty umiejętności wychowawczych "w pigułce" dla Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i ze szkół podstawowych

    Prowadzące: Agnieszka Domeradzka i Jolanta Krużyńska.
    Zajęcia odbywają się w dwóch blokach warsztatowych 
    -  w piątki po południu (godz. 16.00-20.00) oraz w soboty przed południem (godz. 9.00-15.00).
    Łącznie 20 godzin (4 spotkania).
    Planowane terminy spotkań20-21 listopada i 27-28 listopada 2020r.

    Zapisy u prowadzących zajęcia.

 

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci w wieku do 7 r. ż. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 Prowadzące: Milena Cieślak i Karolina Rogowska 
    Zajęcia będą prowadzone w czwartki, w godz. 17.30-18.45 (sala  113)

 

Weekendowa szkoła dla rodziców nastolatków

           Prowadzące: Małgorzata Janiszewska
           Zajęcia będą się odbywały w piątki po południu - godz. 16.00-19.00 i w soboty rano - godz. 9.00-15.00.
           Łącznie 4 spotkania. Terminy spotkań:  13 i 14 marca oraz 20 i 21 marca 2020 r. 


Partnerzy