NAUCZYCIELE, SPECJALIŚCI

Nauczyciele, Specjaliści

  •  Udział w Radach Pedagogicznych przedszkoli i szkół.
  •  Prowadzenie zajęć o charakterze psychoedukacyjnym, doradczym.
  •  Ponadto specjalistów przedszkoli i szkół zapraszamy na spotkania cykliczne prowadzone w siedzibie Zespołu Poradni - informacje o planowanych spotkaniach publikowane są na bieżąco w zakładce "Aktualności".

  • Koło Ratunkowe -  punkt pomocy psychologiczno-prawnej dla nauczycieli

          Możliwość skorzystania z pomocy w czwartki, w godz. 16.00 - 18.00

.

.

  •   Punkt konsultacyjny dla logopedów

       Prowadząca: Alicja Melon
       Spotkania będą się odbywały w pierwszy czwartek miesiąca, w godz. 16.00 - 17.00

W Punkcie Konsultacyjnym dla Logopedów można uzyskać poradę i wsparcie w sprawach zawodowych: organizacyjnych, formalnych  i  merytorycznych oraz superwizje prowadzonych terapii logopedycznych. Mile widziane wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne.

.

  • Wolska Sieć Doradztwa Zawodowego

Sieć tworzą doradcy zawodowi Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 oraz koordynatorzy doradztwa zawodowego szkół Dzielnicy Wola. Działania Sieci wpisują się w Warszawski System Doradztwa Zawodowego.  

W roku szkolnym 2018/2019 priorytetowym działaniem Sieci jest wsparcie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych.

Zaplanowane są spotkania koordynatorów doradztwa zawodowego szkół, doradców zawodowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz mobilnego doradcy zawodowego z Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES.

Terminy spotkań uczestników Sieci w Zespole Poradni Psychologiczno-pedagogicznych w pierwszym semestrze roku szkolnego:

- 02.10.2018 r., godz. 10.00-12.00 – spotkanie organizacyjne z koordynatorami szkół podstawowych.

- 23.10.2018 r., godz. 10.00 – 13.00  – spotkanie z koordynatorami szkół podstawowych dotyczące stworzenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej

Planowane są spotkania w drugim semestrze bieżącego roku szkolnego - zostaną ustalone przez uczestników Sieci po zakończeniu ferii zimowych.

Z ramienia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 Sieć reprezentują:

Małgorzata Szufel - koordynator doradztwa zawodowego poradni, doradca zawodowy, psycholog;

Monika Duszak - doradca zawodowy, psycholog.

Mobilny doradca zawodowy WCIES - Katarzyna Mroczek-Ungier.

.

Grupa  dla pedagogów i psychologów szkolnych – podejmowanie interwencji i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sytuacjach

Tematy spotkań (sala 115):

- samookaleczenia  - 03.10.2018 r.
- próby samobójcze i samobójstwa  - 07.11.2018 r.
- przemoc rówieśnicza  -  05.12.2018 r. 

Spotkania będą się odbywały w środy, w godz. 14.30 – 17.00.

Mile widziane wcześniejsze  telefoniczne zgłoszenie swojego udziału u prowadzących.


Partnerzy