NAUCZYCIELE, SPECJALIŚCI

Nauczyciele, Specjaliści

  •  Udział w Radach Pedagogicznych przedszkoli i szkół.
  •  Prowadzenie zajęć o charakterze psychoedukacyjnym, doradczym.
  •  Ponadto specjalistów przedszkoli i szkół zapraszamy na spotkania cykliczne prowadzone w siedzibie Zespołu Poradni - informacje o planowanych spotkaniach publikowane są na bieżąco w zakładce "Aktualności".

  • Koło Ratunkowe -  punkt pomocy psychologiczno-prawnej dla nauczycieli

          Możliwość skorzystania z pomocy w czwartki, w godz. 16.00 - 18.00

.


  • Grupa  dla pedagogów i psychologów szkolnych – podejmowanie interwencji i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sytuacjach

Tematy spotkań (sala 115):

- samookaleczenia  - 03.10.2018 r.
- próby samobójcze i samobójstwa  - 07.11.2018 r.
- przemoc rówieśnicza  -  05.12.2018 r. 

Spotkania będą się odbywały w środy, w godz. 14.30 – 17.00.

Mile widziane wcześniejsze  telefoniczne zgłoszenie swojego udziału u prowadzących.

.

  •   Punkt konsultacyjny dla logopedów

       Prowadząca: Alicja Melon
       Spotkania będą się odbywały w pierwszy czwartek miesiąca, w godz. 16.00 - 17.00

W Punkcie Konsultacyjnym dla Logopedów można uzyskać poradę i wsparcie w sprawach zawodowych: organizacyjnych, formalnych  i  merytorycznych oraz superwizje prowadzonych terapii logopedycznych. Mile widziane wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne.

 Grupa wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych z Dzielnicy Wola
    Spotkania poprowadzą psycholodzy: Małgorzata Dubiel, Małgorzata Janiszewska
    Spotkania superwizyjne będą prowadzone w środy godz. 13.30 - 15.30.
    Terminy spotkań w pierwszym semestrze: 9.10.2017 r.,  6.11.2017 r.,  8.01.2018 r.
    Grupa ma charakter otwarty. W ramach spotkań chcemy:
       - tworzyć wspólnie nowe rozwiązania na potrzeby szkół
       - poszerzać kompetencje uczestników
       - superwizować formy swojej pracy
       - upowszechniać przykłady dobrych praktyk


Partnerzy