NAUCZYCIELE, SPECJALIŚCI

Nauczyciele, Specjaliści

  •  Udział w Radach Pedagogicznych przedszkoli i szkół.
  •  Prowadzenie zajęć o charakterze psychoedukacyjnym, doradczym.
  •  Ponadto specjalistów przedszkoli i szkół zapraszamy na spotkania cykliczne prowadzone w siedzibie Zespołu Poradni - informacje o planowanych spotkaniach publikowane są na bieżąco w zakładce "Aktualności".

  • Koło Ratunkowe -  punkt pomocy psychologiczno-prawnej dla nauczycieli

          Możliwość skorzystania z pomocy prawnika w czwartki, w godz. 16.00 - 18.00

.

.

  • Dziecko w procesie rozwoju. Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli 

Prowadzące: Katarzyna Bińczyk, Grazyna Drodzińska, Katarzyna Rokicka

Planowane 6 i 7 października 2020 , godz. 16.30 - 19.30 na terenie Przedszkoli nr  127 i 269

.

  • Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli przedszkoli – "Rozwijanie języka polskiego u dzieci obcojęzycznych" (na terenie przedszkoli)

Prowadzące: Anna Chytrowska, Alicja Melon

.

  •   Punkt konsultacyjny dla logopedów

       Prowadząca: Alicja Melon
       Spotkania będą się odbywały w pierwszą środę miesiąca, w godz. 16.00 - 17.00

W Punkcie Konsultacyjnym dla Logopedów można uzyskać poradę i wsparcie w sprawach zawodowych: organizacyjnych, formalnych  i  merytorycznych oraz superwizje prowadzonych terapii logopedycznych. Mile widziane wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne.

  • Wolska Sieć Doradztwa Zawodowego

Sieć tworzą doradcy zawodowi Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 oraz koordynatorzy doradztwa zawodowego szkół Dzielnicy Wola. Działania Sieci wpisują się w Warszawski System Doradztwa Zawodowego.  

W roku szkolnym 2018/2019 priorytetowym działaniem Sieci jest wsparcie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych.

Zaplanowane są spotkania koordynatorów doradztwa zawodowego szkół, doradców zawodowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz mobilnego doradcy zawodowego z Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES.

Z ramienia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 Sieć reprezentują:

Małgorzata Szufel - koordynator doradztwa zawodowego poradni, doradca zawodowy, psycholog;

Monika Duszak - doradca zawodowy, psycholog.radztwa zawodowego dla szkoły podstawowej

Planowane są spotkania w drugim semestrze bieżącego roku szkolnego - zostaną ustalone przez uczestników Sieci po zakończeniu ferii zimowych.

Grupa  dla pedagogów i psychologów szkolnych – podejmowanie interwencji i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sytuacjach

Tematy spotkań (sala 115):

- samookaleczenia  - 03.10.2018 r.
- próby samobójcze i samobójstwa  - 07.11.2018 r.
- przemoc rówieśnicza  -  05.12.2018 r. 

Spotkania będą się odbywały w środy, w godz. 14.30 – 17.00.

Mile widziane wcześniejsze  telefoniczne zgłoszenie swojego udziału u prowadzących.


Partnerzy