AKTUALNOŚCI

Trening Pewności Siebie dla młodzieży w wieku 14-16 lat

Od 22 marca 2018 r. (po zebraniu grupy) rozpoczynamy grupowe zajęcia dla młodych osób, które:

 • mają problemy w budowaniu relacji z rówieśnikami;
 • doświadczyły przemocy rówieśniczej;
 • przeżywają lęk, obawy przednawiązywaniem kontaktów z innymi;
 • mają poczucie odrzucenia;
 • są nieśmiałe i chciałyby to zmienić;
 • są zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności pomocnych w codziennych relacjach, oraz chciałyby poznać sposoby radzenia sobie z zaczepkami, przemocą, dokuczaniem;
 • chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie asertywnej postawy w codziennych sytuacjach;
 • chciałyby w bezpiecznym gronie rozmawiać o swoich problemach i wspólnie poszukać rozwiązań. 

Kwalifikacje do grupy odbywają się poprzez spotkanie z jednym z psychologów  prowadzących: Anettą Jeziorską lub Żanetą Grabarek

Planowany początek rozpoczęcia: 22 marca 2018 r. Spotkania będą prowadzone w czwartki w godz. 16.00 – 17.30. Zakończenie 14 czerwca.

    


Zerówkowicze na start!

Zerówkowicze na start!

Specjaliści  Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1  w Warszawie ul. Zawiszy 13  

zapraszają  

rodziców dzieci sześcioletnich z rejonu działania Zespołu Poradni

na porady i konsultacje dotyczące rozwoju dziecka sześcioletniego  przed rozpoczęciem rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

Można do nas przyjść bez wcześniejszego umawiania się

(mile widziane wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne)

w godz. 9.00 -13.00

w każdą sobotę  od 10 lutego do 24 marca 2018 r.

24 marca 2018 r.

Psycholog - Małgorzata Janiszewska

Logopeda - Anna Chytrowska

Pedagogj -  Małgorzata Janczewska

ZAPRASZAMY!Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Od 1 listopada 2017 r. w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 został powołany Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci z:

 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem,
 • zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym i społecznym,
 • zaburzeniami w rozwoju mowy i komunikacji,
 • zaburzeniami w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych,
 • ryzyka okołoporodowego.

Do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy ZPPP 1 w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci posiadające Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Zesoół Orzekający działający w Zespole Poradni, a nastąpnie dzieci zamieszkałe w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

.

Skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Przewodniczący:  mgr Piotr Olek - pedagog specjalny, fizjoterapeuta

Członkowie zespołu:

mgr Anna Chytrowska - logopeda

mgr Magdalena Daniluk - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta sensomotorycznej terapii widzenia

mgr Grażyna Dorodzinska - psycholog

mgr Anna Sieniawska-Turowska - pedagog specjalny

Przewodniczący Zespołu przyjmuje rodziców po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym w każdy wtorek, w godzinach 17.00-18.30.
Sposób rekrutacji na zajęcia prowadzone w Zespole Poradni w roku szkolnym 2017/2018

Zalecenie udziału w zajęciach odbywa się po wcześniejszej  konsultacji z psychologiem opiekującym się przedszkolem lub szkołą lub na podstawie zaleceń zawartych w aktualnej Opinii / Orzeczeniu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia grupowe są realizowane po zebraniu się grupy uczestników.
Zasady rekrutacji na terapię SI w roku szkolnym 2017/2018

Zasady rekrutacji na terapię metodą Integracji Sensorycznej na II semestr w roku szkolnym 2017/2018

  1. Na terapię Integracji Sensorycznej przyjmujemy dzieci z rejonu działania Poradni, w wieku od 4 do 8 lat z aktualną, przeprowadzoną w ciągu ostatnich 12 miesięcy, diagnozą procesów integracji sensorycznej.
  2. Podstawą do przyjęcia dziecka na terapię SI jest wypełniony formularz zgłoszenia (druk do pobrania w Sekretariacie Zespołu Poradni lub wydrukowany ze strony internetowej Poradni).
  3. Wypełniony formularz wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów wymienionych w formularzu, należy złożyć u terapeutek SI w terminie od 08.01.2018r. do 12.01.2018r. w sali 303 w godzinach ich pracy.
  4. Jeśli diagnoza procesów Integracji Sensorycznej była wykonywana poza terenem Poradni, do formularza należy dołączyć jej kopię. Konsultacje z terapeutkami SI dzieci zdiagnozowanych poza naszą Poradnią odbędą się w terminie od 08.01.2018r. do 12.01.2018r.
  5. Lista dzieci zakwalifikowanych na terapię SI będzie dostępna w dniu 16.01.2018r. od godziny 8:30 w sekretariacie Poradni i u terapeutek SI w sali 303. Informacje na temat kwalifikacji będzie można uzyskać osobiście lub telefonicznie.
  6. Obecność dziecka na liście zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka na terapię.
  7. Zapisy dzieci zakwalifikowanych na terapię Integracji Sensorycznej prowadzone będą telefonicznie lub bezpośrednio u terapeutek SI w gabinecie nr 303

    -  posiadających orzeczenia w dniu 17.01.2018r. (środa), w godzinach 8:00-9:00

    -  nie posiadających orzeczeń w dniu 18.01.2018r. (czwartek), w godzinach 8:00-9:00

  8. W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 dysponujemy 19 miejscami.

   Formularz zgłoszeniowy dziecka na terapię SI  Zapisy na diagnozę Integracji Sensorycznej w roku szkolnym 2017/2018

  Zapisy na diagnozę Integracji Sensorycznej odbywają się w poniedziałki o godzinie 14.30 w następujących terminach:

  • 30 pażdziernika 2017 r. - na terminy listopadowe
  • 27 listopada 2017 r. - na terminy grudniowe
  • 18 grudnia 2017 r. - na terminy styczniowe
  • 29 stycznia 2018 r. - na terminy lutowe
  • 26 lutego 2018 r. - na terminy marcowe
  • 26 marca 2018 r. - na terminy kwietniowe
  • 23 kwietnia 2018 r.- na terminy majowe
  • 28 maja 2018 r. - na terminy czerwcowe
  • 25 czerwca 2018 r. - na terminy wakacyjne

  Zapisy odbywają się tylko telefonicznie.

  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych.
  Punkt pomocy psychologiczno-prawnej "Koło Ratunkowe" dla nauczycieli z wolskich przedszkoli i szkół rozpoczął działanie po wakacjach

  k_r

  Punkt pomocy działa w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Warszawie, ul. Zawiszy 13

  Zaprasza nauczycieli do korzystania z pomocy i wsparcia.

  Oferujemy indywidualne bezpłatne konsultacje psychologiczne w sprawach zawodowych (i nie tylko) oraz możliwość zasięgnięcia opinii prawnej. Zapewniamy poufność.

  Zapraszamy w każdy czwartek w godzinach 16.00 - 18.00.

  Mile widziane wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne

   tel. 22 631 57 73,  22 631 08 23

   lub e-mailem na adres: zppp1@edu.um.warszawa.pl

  Plakat  koło ratunkowe.pdf

  .

  .  Zasady rekrutacji na trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

  Zasady rekrutacji na trening uwagi słuchowej według metody prof. Tomatisa 

  • Na terapię metodą Tomatisa przyjmujemy dzieci z rejonu działania Poradni, od 6 roku życia.
  • Dzieci na diagnozę zgłaszane są przez psychologów Zespołu Poradni oraz przez rodziców z zaświadczeniami lekarskimi (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, Centrum Zdrowia Dziecka, itp.)
  • Dzieci nie posiadające diagnozy medycznej, a u których zdiagnozowano w naszej poradni zaburzenia uwagi słuchowej, kierowane są na konsultację laryngologiczno-audiologiczną.
  • Każde dziecko/uczeń zakwalifikowane na trening uwagi słuchowej posiada zaświadczenie od neurologa o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia terapii.
  • Dzieci chore, w trakcie trwania infekcji, z gorączką nie mogą uczestniczyć w diagnozie i terapii.
  • Rodzice dzieci zakwalifikowanych na terapię będą informowani telefonicznie o rozpoczęciu treningu z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
  • Zapisy dzieci na diagnozę i terapię prowadzone są przez cały rok szkolny u terapeutów metody (bezpośrednio lub telefonicznie).

  Osoby prowadzące: Barbara Dąbkowska i Iwona Szygałowicz


  Partnerzy