header hands typing on keyboard

Rejon Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1

  • Diagnozę psychologiczną dzieci w wieku 0-3 lat (nieuczęszczających do przedszkoli) prowadzi Katarzyna Kulpa - Kielar

  • Diagnozę psychologiczną dzieci w wieku 3-5 lat (nieuczęszczających do przedszkoli) prowadzi Anna Rosa

  • Dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół w rejonie działania zespołu Poradni zgłaszają się do psychologa sprawującego opiekę nad daną placówką (TABELA PONIŻEJ).

Informacje szczegółowe na temat procedury przyjęcia dziecka/ucznia w Zespole Poradni znajdują się w zakładce DRUKI DO POBRANIA. Znajdą tam Państwo wnioski, które można przynieść na pierwsze spotkanie z psychologiem. WAŻNE JEST PODPISANIE DOKUMENTÓW PRZEZ OBYDWOJE RODZICÓW. 

Sprawy dotyczące wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i uczniów z rejonu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 (ul. Karolkowa  53A /dawniej Księcia Janusza) 
posiadających zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem Zespołu Aspergera lub autyzmu prowadzą: 

  • psycholog Katarzyna Kulpa - Kielar - sprawy dzieci w wieku 0-3 lat oraz przedszkolnych;

  • psycholog Elżbieta Milewska - sprawy uczniów szkół podstawowych (bez SP 236)  i ponadpodstawowych;

  • psycholog Anna Rosa - sprawy uczniów ze Szkoły 236, klasy 0 - III

  • psycholog Izabela Gawlicka - sprawy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 236, klasy IV - VIII
                                                                         oraz ze Szkoły Podstawowej Pod Wielkim Dachem Nieba

WARUNKIEM   PRZYJĘCIA   ZGŁOSZENIA   KLIENTA   Z   REJONU  PORADNI   PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ  NR 2   

JEST POSIADANIE   ZAŚWIADCZENIA   LEKARSKIEGO   Z   ROZPOZNANIEM   ZESPOŁU   ASPERGERA   LUB   AUTYZMU   

ORAZ PRZENIESIENIE   DOKUMENTACJI   Z   PORADNI   REJONOWEJ,   KTÓRA   POWINNA    ZAWIERAĆ   AKTUALNE   

BADANIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE.  

      W sprawie badań ADOS - 2 nalezy kontaktować się z pedagogiem Adrianną Kijuk.

NAZWA PLACÓWKI ADRES PLACÓWKI PSYCHOLOG OPIEKUJĄCY SIĘ PLACÓWKĄ


PRZEDSZKOLA

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat" ul. Szlenkierów 8 Anna Rosa
Przedszkole nr 47 „Mali Artyści” ul. Krochmalna 1 Anna Kostrzewska
Przedszkole nr 58 im. Czesława Janczarskiego ul.Batalionu Pięść 4 Katarzyna Szeler
Przedszkole nr 62 ul. Szarych Szeregów 6 Agnieszka Niedziałkowska
Przedszkole nr 116 ul. Okopowa 31 Agnieszka Wątor
Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Nowolipie 31 Katarzyna Rokicka
Przedszkole nr 124 ul. Dzielna 15b Agnieszka Niedziałkowska 
Przedszkole nr 127 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Nowolipki 21A Katarzyna Rokicka
Przedszkole nr 133 ul. Okopowa 7a Grażyna Dorodzińska
Przedszkole nr 134 ul. Leszno 24/26A Anna Rosa
Przedszkole nr 135 ul. Ringelbluma 1 Agnieszka Dębska
Przedszkole nr 136 ul. Dobiszewskiego 3A Katarzyna Kulpa - Kielar
Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow ul. Żytnia 71 Katarzyna Szeler
Przedszkole Integracyjne nr 209 ul. Deotymy 52 Grażyna Dorodzińska
Przedszkole nr 234 ul. Ożarowska 59 Agnieszka Wątor


Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki

ul. Tyszkiewicza 33

ul. Leonarda 6/8


Edyta Wrzesińska

Przedszkole nr 263 ul. Miła 39 Katarzyna Bińczyk
Przedszkole nr 269 ul. Smocza 22 Katarzyna Bińczyk
Przedszkole nr 289 ul. Twarda 60A Anna Kostrzewska
Przedszkole nr 350 "Jaśminowy Gaj" im. Warszawskiej Syrenki ul. Wieluńska 12 Anna Kostrzewska


SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Grzybowska 35 Katarzyna Szeler
Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Miedziana 8 Jolanta Krużyńska
Szkoła Podstawowa nr 63 ul. Płocka 30 Ewa Kęska
Szkoła Podstawowa nr 139 ul. Syreny 5/7 Jolanta Krużyńska

Podstawowa Szkoła Specjalna nr 147 

ul. Karolkowa 56

Mariusz Markiewicz

Szkoła Podstawowa nr 166 ul. Żytnia 40 Agnieszka Dębska
Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Ogrodowa 42/44

Mariusz Markiewicz

Szkoła Podstawowa nr 222 ul. Esperanto 7A Anetta Jeziorska
Szkoła Podstawowa nr 234 ul. Esperanto 5 Małgorzata Szufel
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 ul. Deotymy 37

Renata Marciniak

Szkoła Podstawowa nr 386 ul. Grenady 16

Elżbieta Milewska

Szkoła Podstawowa nr 387 ul. Kasprzaka 1/3 Ewa Kęska
Szkoła Podstawowa nr 388 ul. Deotymy 25/33 Andrzej Machera
Szkoła Podstawowa nr 389 ul. Smocza 19 Tetiana Gromova


LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Henryka Sienkiewicza ul. Sienna 53 Agnieszka Domeradzka 
Liceum Ogólnokształcące nr XXX im. Jana Śniadeckiego ul. Wolność 1/3 Małgorzata Janiszewska
Liceum Ogólnokształcące nr XL z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego  ul. Platynowa 1 Łukasz Godek
Liceum Ogólnokształcące nr XLV im. Romualda Traugutta ul. Miła 26 Daria Szprynger
Liceum Ogólnokształcące nr CXIX im. Jacka Kuronia ul. Złota 58 Małgorzata Janiszewska
Liceum Ogólnokształcące nr CLXI ul. Smocza 19 Anetta Jeziorska


TECHNIKA I ZESPOŁY SZKÓŁ

Zespół Szkół nr 7 (Liceum Ogólnokształcące nr CXXV, Technikum nr 3) ul. Chłodna 36/46 Milena Cieślak
Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka (Technikum Elektroniczne nr 1, Branżowa Szkoła I st. nr 57) ul. Kasprzaka 19/21 Milena Cieślak
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 ul. Jana Pawła II 69 Andrzej Machera
Zespół Szkół Fototechnicznych ul. Spokojna 13 Milena Cieślak
Zespół Szkół im. Michała Konarskiego (LO nr LXXXVIII, Technikum nr 26 i Branżowa Szkoła I st. nr 6)  ul. Okopowa 55a Agnieszka Domeradzka 
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych ul. Smocza 6 Elżbieta Milewska
Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

ul. Tyszkiewicza 42

Łukasz Godek

Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych   ul. Ogrodowa 16 Małgorzata Szufel


PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE

Przedszkole Niepubliczne "Akademia Uśmiechu - Centrum" ul. Krochmalna 3 Agnieszka Niedziałkowska
Przedszkole nr 217 Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Żelazna 97 Agnieszka Wątor
Przedszkole "Bajka" ul. Radziwie 7 Edyta Wrzesińska
Przedszkole "Tik Tak" ul. Radziwie 7 Edyta Wrzesińska
Przedszkole "Lula" ul. Syreny 20 Grażyna Dorodzińska
Publiczne Przedszkole Katolickie "Kwiatki św. Franciszka"  ul. Rabsztyńska 5 Anna Kostrzewska
Prywatne Przedszkole Lauder-Morasha ul. Wawelberga 10 Grażyna Dorodzińska
Niepubliczne Przedszkole Waldorfskie ul. Żytnia 79 Edyta Wrzesińska
Integracyjne Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejski Dworek" ul. Górczewska 89 Grażyna Dorodzińska
Przedszkole "Małe Kajtki" ul. Działdowska Katarzyna Bińczyk
Przedszkole "Vizja"  ul. Okopowa 59 Agnieszka Niedziałkowska
Przedszkole "Mówi się" ul. Giełdowa 4D Grażyna Dorodzińska
Przedszkole Kids & Co ul. Chłodna 51 Katarzyna Bińczyk
Przedszkole "Miasteczko Dzieci" ul. Ogrodowa 58 Anna Rosa
Punkt Przedszkolny "Watercolor Marina" ul. Żytnia 16 lok.A

Anna Rosa

Przedszkole Fair Play ul. Okopowa 56

Agnieszka Niedziałkowska

Przedszkole Norlandia ul. Kolejowa 47

Agnieszka Wątor

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Małe Miasto Dzieci na Woli

ul. Wawrzyszewska 9/U6 i U7

Katarzyna Kulpa - Kielar

SZKOŁY NIEPUBLICZNE

Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi  ul. Bema 73/75

Agnieszka Dębska

Szkoła Podstawowa "Akademia Dobrej Edukacji" oraz Liceum Ogólnokształcące ul. Górczewska 13 Agnieszka Domeradzka
Waldorfska Szkoła Podstawowa nr 71 oraz Liceum Ogólnokształcące ul. Wolność 2A Łukasz Godek
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Academy International  ul. Karolkowa 49 Mariusz Markiewicz
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 94 oraz Liceum Ogólnokształcące im. Zuzanny Ginczanki Lauder - Morasha ul. Wawelberga 10 Izabela Gawlicka
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Bednarska" ul. Zawiszy 13 Małgorzata Janiszewska
Katolicka Szkoła Podstawowa nr 7 oraz Liceum Ogólnokształcące ul. Ogrodowa 3A Agnieszka Wątor
Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w kontakcie" ul. Karolkowa 62 Jolanta Krużyńska
Szkoła Podstawowa oraz LO Towarzystwa Edukacyjnego "Vizja ul. Okopowa 59

Tetiana Gromova

Niepubliczne Technikum Programistyczne Techni Schools ul. Okopowa 59

Łukasz Godek

Nipubliczne Liceum Sztuk Plastycznych COSINUS ul. Łucka 13

Renata Marciniak

Niepubliczna Szkoła EDU ART ul. Okopowa 56

Katarzyna Szeler

Liceum Fundacji Szkolnej ul. Okopowa 59

Elżbieta Milewska

Szkoła Podstawowa oraz Liceum Ogólnokształcące  DOBRA TU ul. Ostroroga 18

Małgorzata Szufel


PARTNERZY

Dzielnicowe centrum integracji
Warszawska sieć pomocy dzieciom
Serwis pomoc dziecku
warszawski system wspierania uzdolnionych
Wolska Koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
MEN
Urząd Dzielnicy Wola
Kuratorium Oświaty w Warszawie
ORE
WCIES
Scroll To Top

2016-2021 Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1