header hands typing on keyboard

 • KOŁO RATUNKOWE - punkt pomocy psychologiczno - prawnej dla nauczycieli

  Prawnik i psycholog pełnią dyżur w środy w godz. 16.00 - 18.00 w sali 107


  Wskazane jest telefoniczne zgłoszenie chęci spotkania z określonym specjalistą.

 • Grupa szkoleniowo - superwizyjna dla logopedów

  Zapraszamy logopedów z rejonu działania naszej Poradni do udziału w spotkaniach. Wymianiamy się doświadczeniami i konsultujemy w sprawach zawodowych.

 • Grupa psychologów o charakterze wspierającym 

  Spotkania grupy odbywają się cyklicznie. Pierwsze spotkanie w bieżącym roku szkolnym odbędzie się 27 września 2023r. w godz. 10.00 - 12.30 w sali 203. O kolejnych terminach będą informowały osoby prowadzące. 

PARTNERZY

Dzielnicowe centrum integracji
Warszawska sieć pomocy dzieciom
Serwis pomoc dziecku
warszawski system wspierania uzdolnionych
Wolska Koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
MEN
Urząd Dzielnicy Wola
Kuratorium Oświaty w Warszawie
ORE
WCIES
Scroll To Top

2016-2021 Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1