header hands typing on keyboard

Rejon Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w roku szkolnym 2023/2024

 • Diagnozę psychologiczną dzieci w wieku 0-3 lat (nieuczęszczających do przedszkoli) prowadzi Katarzyna Kulpa - Kielar

 • Diagnozę psychologiczną dzieci w wieku 3-5 lat (nieuczęszczających do przedszkoli) prowadzi Katarzyna Kulpa - Kielar

 • Dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół w rejonie działania Zespołu Poradni zgłaszają się do psychologa sprawującego opiekę nad daną placówką (TABELA PONIŻEJ).

Informacje szczegółowe na temat procedury przyjęcia dziecka/ucznia w Zespole Poradni znajdują się w zakładce DRUKI DO POBRANIA. Znajdą tam Państwo wnioski, które można przynieść na pierwsze spotkanie z psychologiem. WAŻNE JEST PODPISANIE DOKUMENTÓW PRZEZ OBYDWOJE RODZICÓW. 

Sprawy dotyczące wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i uczniów    z rejonu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 (ul. Karolkowa  53A /dawniej Księcia Janusza) 
posiadających zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem Zespołu Aspergera lub autyzmu prowadzą: 

 • psycholog Katarzyna Kulpa - Kielar - sprawy dzieci w wieku 0-3 lat oraz przedszkolnych;

 • psycholog Grażyna Dorodzińska - sprawy dzieci z przedszkola Mówi się

 • psycholog Izabela Gawlicka  - sprawy uczniów szkół podstawowych;

 • psycholog Karolina Rosiak - sprawy uczniów z XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Norwida oraz
                                                    uczniów  z  Zespołu Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego;

 • psycholog Elżbieta Milewska - sprawy uczniów z pozostałych szkół ponadpodstawowych. 

WARUNKIEM   PRZYJĘCIA   ZGŁOSZENIA   KLIENTA   Z   REJONU  PORADNI   PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ  NR 2   

JEST POSIADANIE   ZAŚWIADCZENIA   LEKARSKIEGO   Z   ROZPOZNANIEM   ZESPOŁU   ASPERGERA   LUB   AUTYZMU   

ORAZ PRZENIESIENIE   DOKUMENTACJI   Z   PORADNI   REJONOWEJ,   KTÓRA   POWINNA    ZAWIERAĆ   AKTUALNE   

BADANIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE.  

      W sprawie badań ADOS - 2 nalezy kontaktować się z pedagogiem Eweliną Fodrowską

NAZWA PLACÓWKI ADRES PLACÓWKI PSYCHOLOG OPIEKUJĄCY SIĘ PLACÓWKĄ


PRZEDSZKOLA

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 Bajkowy Świat ul. Szlenkierów 8 Anna Rosa
Przedszkole nr 47 Mali Artyści ul. Krochmalna 1 Anna Kostrzewska
Przedszkole nr 58 im. Czesława Janczarskiego ul.Batalionu Pięść 4 Katarzyna Szeler
Przedszkole nr 62 ul. Szarych Szeregów 6 Agnieszka Niedziałkowska
Przedszkole nr 116 ul. Okopowa 31 Agnieszka Wątor
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 118 ul. Nowolipie 31A Katarzyna Rokicka
Przedszkole nr 124 ul. Dzielna 15b Agnieszka Niedziałkowska 
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 ul. Nowolipki 21C Katarzyna Rokicka
Przedszkole nr 133 ul. Okopowa 7a Grażyna Dorodzińska
Przedszkole nr 134 ul. Leszno 24/26A Anna Rosa
Przedszkole nr 135 ul. Ringelbluma 1 Agnieszka Dębska
Przedszkole nr 136 ul. Dobiszewskiego 3A Anna Rosa
Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow ul. Żytnia 71 Katarzyna Szeler
Przedszkole Integracyjne nr 209 Zaczarowane Ziarenko ul. Deotymy 52 Grażyna Dorodzińska
Przedszkole nr 234 ul. Ożarowska 59 Agnieszka Wątor

Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki

+ Filia

ul. Tyszkiewicza 33

ul. Leonarda 6/8


Edyta Wrzesińska

Przedszkole nr 263 ul. Miła 39 Katarzyna Bińczyk
Przedszkole nr 269 ul. Smocza 22 Katarzyna Bińczyk
Przedszkole nr 289 ul. Twarda 60A Anna Kostrzewska
Przedszkole nr 350 Jaśminowy Gaj ul. Wieluńska 12 Anna Kostrzewska


SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Grzybowska 35
00-855 Warszawa

Katarzyna Szeler
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego ul. Miedziana 8
00-814 Warszawa
Jolanta Krużyńska
Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego ul. Płocka 30
01-148 Warszawa
Ewa Kęska
Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej ul. Syreny 5/7
01-132 Warszawa
Jolanta Krużyńska

Podstawowa Szkoła Specjalna nr 147 

ul. Karolkowa 56
01-193 Warszawa

Mariusz Markiewicz

Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury ul. Żytnia 40
01-198 Warszawa
Agnieszka Dębska
Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej ul. Ogrodowa 42/44
00-876 Warszawa

Mariusz Markiewicz

Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy ul. Esperanto 7A
01-049 Warszawa
Katarzyna Kaim
Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
Małgorzata Szufel
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego ul. Deotymy 37
01-409 Warszawa

Karolina Rosiak

Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Grenady 16
01-154 Warszawa

Elżbieta Milewska

Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów ul. Kasprzaka 1/3
01-211 Warszawa
Ewa Kęska
Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa
Izabela Gawlicka
Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego  ul. Smocza 19
01-051 Warszawa
Tetiana Gromova


LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

XII Liceum Ogólnokształcące  im. Henryka Sienkiewicza ul. Sienna 53
00-820 Warszawa
Agnieszka Domeradzka 
XXX Liceum Ogólnokształcące  im. Jana Śniadeckiego ul. Wolność 1/3
01-018 Warszawa
Małgorzata Janiszewska
XL Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego  ul. Platynowa 1
00-808 Warszawa
Łukasz Godek
XLV Liceum Ogólnokształcące  im. Romualda Traugutta ul. Miła 26
01-047 Warszawa
Anetta Jeziorska
CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia ul. Złota 58
00-821 Warszawa
Łukasz Godek
CLXI Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Bartoszewskiego ul. Smocza 19
01-051 Warszawa
Anetta Jeziorska


TECHNIKA I ZESPOŁY SZKÓŁ

Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego stanowią:

 • CXXV Liceum Ogólnokształcące im. Waldemara Milewicza

 • Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego

ul. Chłodna 36/46

00-872 Warszawa

Milena Cieślak

Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka stanowi:

 • Technikum Elektroniczne nr 1

ul. Kasprzaka 19/21

01-211 Warszawa

Milena Cieślak

Zespół Szkół Samochodowych stanowią:

 • Technikum Samochodowe nr 2 im. Czesława Orłowskiego

 • Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia nr 1

ul. Jana Pawła II 69

01-038 Warszawa

Katarzyna Kaim

Zespół Szkół Fototechnicznych stanowią:

 • Technikum Fototechniczne

 • Branżowa Szkoła Fototechniczna

ul. Spokojna 13

01-044 Warszawa

Milena Cieślak

Zespół Szkół im. Michała Konarskiego stanowią:

 • LXXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Michała Konarskiego

 • Technikum nr 26

 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 im. Michała Konarskiego 

ul. Okopowa 55a

01-043 Warszawa

Agnieszka Domeradzka 
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona

ul. Smocza 6

01-009 Warszawa

Elżbieta Milewska

Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz stanowią:

 • Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I. stopnia im. G. Bacewicz

 • Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia 

ul. Tyszkiewicza 42

01-172 Warszawa

Tetiana Gromowa

Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych  

ul. Ogrodowa 16

00-896 Warszawa

Małgorzata Szufel


PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE

Przedszkole Niepubliczne Bajka ul. Radziwie 7 Edyta Wrzesińska
Przedszkole Niepubliczne Academy International Centrum ul. Krochmalna 3 Agnieszka Niedziałkowska
Przedszkole nr 217 Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Żelazna 97 Agnieszka Wątor
Publiczne Przedszkole Katolickie Kwiatki św. Franciszka ul. Rabsztyńska 5 Anna Kostrzewska
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Tik Tak im. o. Leona Zdzisława Pokorskiego OFM ul. Radziwie 7 lok. U04 Edyta Wrzesińska
Prywatne Przedszkole Lauder-Morasha ul. Wawelberga 10 Grażyna Dorodzińska
Niepubliczne Przedszkole Waldorfskie ul. Żytnia 79 Edyta Wrzesińska
Międzynarodowe Dwujęzyczne Przedszkole Kids & Co ul. Chłodna 51 Katarzyna Bińczyk
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Małe Kajtki ul. Działdowska 12 Katarzyna Bińczyk
Prywatne, niepubliczne przedszkole dwujęzyczne  Miasteczko Dzieci ul. Ogrodowa 58 Anna Rosa
Przedszkole Watercolor Marina ul. Żytnia 16 lok.A Anna Rosa
Integracyjne Przedszkole Niepubliczne Językowo - Muzyczne Czarodziejski Dworek ul. Górczewska 89 Grażyna Dorodzińska
Niepubliczne Przedszkole Lula ul. Syreny 20 Grażyna Dorodzińska
Międzynarodowe Przedszkole Towarzystwa Edukacyjnego Vizja ul. Okopowa 59 Agnieszka Niedziałkowska
Przedszkole Sportowo - Językowe Fair Play ul. Przyokopowa 33

Agnieszka Niedziałkowska

Przedszkole naukowe Norlandia Epic ul. Kolejowa 47A lok. U7

Agnieszka Wątor

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Małe Miasto Dzieci 

ul. Wawrzyszewska 9/U6 i U7

Anna Rosa

Przedszkole Hous of Montessori/ Ala ma kota

ul. Burakowska 14

Katarzyna Bińczyk

Niepubliczne Przedszkole Kapitan Przygoda

ul. Radziwie 3 lok. 7

Agnieszka Wątor

SZKOŁY NIEPUBLICZNE

Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi 

ul. Bema 73/75

01-244 Warszawa

Agnieszka Dębska

Katolicka Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jerzego Popiełuszki

ul. Ogrodowa 3a

00-893 Warszawa

Izabela Gawlicka

Szkoła Podstawowa Academy International

ul. Karolkowa 49

01-203 Warszawa

Mariusz Markiewicz
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 94 Lauder - Morasha

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Zuzanny Ginczanki 

ul. Hipolita Wawelberga 10

01-188 Warszawa

Karolina Rosiak
Waldorfska Szkoła Podstawowa nr 71

Społeczne Waldorfskie Liceum Ogólnokształcące nr 1

ul. Wolność 2A

01-018 Warszawa

Łukasz Godek
Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji im. gen. Józefa Sowińskiego

Liceum Akademia Dobrej Edukacji im. gen. Józefa Sowińskiego

ul. Górczewska 13

01-189 Warszawa

Agnieszka Domeradzka
Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem   W Kontakcie

ul. Karolkowa 62

01-193 Warszawa

Jolanta Krużyńska
Szkoła Podstawowa Dobra Tu im. Tosi Kozłowskiej

Liceum Ogólnokształcące  DOBRA TU im. Tosi Kozłowskiej

ul. Ostroroga 18

01-163 Warszawa

Małgorzata Szufel
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego Vizja

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Edukacyjnego Vizja

ul. Okopowa 59

01-043 Warszawa

Tetiana Gromova

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. MaharadżyJam Saheba Digvijay Sinhji

ul. Zawiszy 13

01-167 Warszawa

Małgorzata Janiszewska

Niepubliczne Technikum Programistyczne Techni Schools

ul. Okopowa 59

01-043 Warszawa

Łukasz Godek

Nipubliczne Liceum Sztuk Plastycznych COSINUS

ul. Łucka 13

00-842 Warszawa

Agnieszka Domeradzka

Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi Fundacji Szkolnej

ul. Okopowa 59

01-043 Warszawa

Elżbieta Milewska

Liceum Ogólnokształcące Artes Liberales

ul. Ogrodowa 8

00-876 Warszawa

Ewa Kęska


PARTNERZY

Dzielnicowe centrum integracji
Warszawska sieć pomocy dzieciom
Serwis pomoc dziecku
warszawski system wspierania uzdolnionych
Wolska Koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
MEN
Urząd Dzielnicy Wola
Kuratorium Oświaty w Warszawie
ORE
WCIES
Scroll To Top

2016-2021 Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1