Oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty

Dzieci i uczniowie, obywatele Ukrainy, uczący się w przedszkolu lub szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty w trybie zdalnym nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnego, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki. W Polsce nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.

Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.

Oświadczenie można złożyć w odpowiednim ze względu na miejsce pobytu dziecka/ucznia Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy, elektronicznie lub wysłać na adres korespondencyjny odpowiedniego Urzędu Dzielnicy.

Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem, którego miejscem pobytu jest Dzielnica Wola m. st. Warszawy może złożyć oświadczenie:

  • W Urzędzie Miasta Dzielnicy Wola Al. Solidarności 90, parter - wejście A
  • Wysyłając skan na adres mailowy: wola.wow@um.warszawa.pl
  • Wysyłając oryginał na adres: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Wydział Oświaty i Wychowania Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

Załączniki / Прикріплені файли:

Декларація про продовження освіти в українській системі освіти

Діти та учні, громадяни України, котрі вчаться в дитячому садочку чи школі, котрі функціонують в українській системі освіти з дистанційним навчанням не підлягають обов'язковій річній дошкільній підготовці, обов'язковому шкільному навчанню або обов'язковій спеціальній освіті. В Польщі освіта обов'язкова для дітей до 18 років.

Один з батьків чи опікун, чи учень подає декларацію до компетентної, за місцем проживання дитини або учня, гміни про продовження навчання в українській системі освіти.

Декларацію можна подати до районного управління столиці Варшави за місцем проживання дитини/учня в електронному вигляді або надіслати на адресу для кореспонденції відповідного районного управління.

Один з батьків чи опікун, чи учень, котрі мешкають в районі Воля міста Варшави могуть подати декларацію:

  • В районній адміністрації району Воля в Варшаві за адресою: Al. Solidarności 90, партер - вхід A
  • Відправити скан декларації на імейл-адресу: wola.wow@um.warszawa.pl
  • Відправити оригинал декларації на адресу: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Wydział Oświaty i Wychowania Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

POMOC DLA UKRAINY

Допомога для України!

Запрошуємо громадян України

скористатися допомогою консультаційного центру.

Телефонне чергування  україномовної особи відбувається

з понеділка по п’ятницю з 13:30 до 15:30.

Телефон: 519 - 818 - 489.

Email-адреса: zppp1@edu.um.warszawa.pl


Zapraszamy obywateli Ukrainy do korzystania z pomocy poradni. Dyżur telefoniczny osoby mówiącej w języku ukraińskim odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 13.30 - 15.30 tel. 519 - 818 -  489. Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej -  zppp1@edu.um.warszawa.pl

PARTNERZY

Dzielnicowe centrum integracji
Warszawska sieć pomocy dzieciom
Serwis pomoc dziecku
warszawski system wspierania uzdolnionych
Wolska Koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
MEN
Urząd Dzielnicy Wola
Kuratorium Oświaty w Warszawie
ORE
WCIES
Scroll To Top

2016-2021 Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1