Bezpieczeństwo i ochrona przed przemocą

Szanowni Rodzice!

W Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, zgodnie
z zaleceniami Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 stycznia 2023r.

Nasi specjaliści są osobami niekaranymi, a w swojej pracy kierują się zasadami kodeksu etyki zawodowej. Tworzymy w Poradni bezpieczne
i przyjazne dzieciom środowisko i chronimy ich wizerunek. 

Zasady bezpiecznego korzystania z usług ZPPP nr 1 oraz bezpiecznego pobytu na terenie ZPPP nr 1

 1. Dzieci do 12 r.ż. są przeprowadzane i odbierane przez rodziców/opiekunów lub upoważnione pisemnie osoby.
 2. Dzieci powyżej 12 r.ż., za pisemną zgodą rodziców/opiekunów mogą samodzielnie przychodzić do ZPPP nr 1 i go opuszczać.
 3. Pisemne zgody rodziców/opiekunów są składane u osób prowadzących spotkania.
 4. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za swoje dzieci przebywające poza gabinetem specjalisty na terenie poradni.
 5. Na teren ZPPP nr 1 nie wnosi się przedmiotów ostrych i niebezpiecznych.
 6. Na teren ZPPP nr 1 nie wnosi się sprzętu sportowego (rolki, rower, hulajnoga) i zwierząt.
 7. Z windy mogą korzystać tylko dzieci w obecności rodziców/opiekunów.
 8. Z uwagi na specyfikę przeprowadzanych badań psychologiczno-pedagogicznych należy przestrzegać ciszy przed gabinetami, bez głośnych rozmów, korzystania z telefonów komórkowych, słuchania muzyki bez słuchawek, biegania po korytarzu i głośnych zabaw dzieci.
 9. W sytuacjach nietypowych, budzących niepokój należy zgłosić ten fakt pracownikowi sekretariatu ZPPP nr 1.
 10. Z zajęć i badań w ZPPP nr 1 korzystają dzieci zdrowe, bez oznak wskazujących na infekcję (katar, kaszel, biegunka, podwyższona temperatura, wymioty).
 11. Dla bezpieczeństwa osób przebywających w ZPPP nr 1 korytarze i teren wokół budynku są objęte monitoringiem (kamery).
 12. Powyższe zasady dotyczą wszystkich osób przebywających na terenie ZPPP nr 1.

PARTNERZY

Dzielnicowe centrum integracji
Warszawska sieć pomocy dzieciom
Serwis pomoc dziecku
warszawski system wspierania uzdolnionych
Wolska Koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
MEN
Urząd Dzielnicy Wola
Kuratorium Oświaty w Warszawie
ORE
WCIES
Scroll To Top

2016-2021 Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1