CO TO JEST WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA?

Działania w ramach wczesnego wspomagania mają na celu wspieranie rozwoju dziecka niepełnosprawnego oraz zagrożonego niepełnosprawnością poprzez wdrożenie terapii realizowanych przez różnych specjalistów. Działania te są ukierunkowane na pokonywanie trudności dziecka oraz wspieranie rodziców. Stymulowanie rozwoju dziecka odbywa się od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Specjaliści obserwują potencjał dziecka i dostosowują oddziaływania do jego potrzeb i możliwości. Zajęcia w ranmach wczesnego wspomagania rozwoju rozwoju dziecka mają najczęściej formę indywidualną, jednak w określonych przez Rozporządzenie przypadkach mogą być organizowane w grupie do trójki dzieci.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z ZAJĘĆ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU?

Z chwilą wykrycia niepełnosprawności, rodzice dziecka wnioskują o wydanie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w Rejonowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Specjaliści Poradni określają potrzeby rozwojowe dziecka, jego mocne oraz słabe strony i określają formy zajęć wskazane dla wspierania rozwoju dziecka. Informacje zawarte w Opinii stanowią podstawę rozpoczęcia procesów terapeutycznych. 

KTO REALIZUJE ZALECENIA OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU?

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest dokumentem realizowanym w zespole wczesnego wspomagania. Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są prowadzone w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach (specjalnych i integracyjnych), specjalnych szkołach podstawowych  oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Informacje na temat zespołów wczesnego wspomagania działających w Warszawie można znaleźć pod linkiem:

https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/25951242/zespo%C5%82y+wwr+2023.pdf

WCZESNE WSPOMAGANIA ROZWOJU W ZPPP1

Od 1 listopada 2017 r. w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 został powołany Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju. 

Do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy ZPPP 1 przyjmowane są dzieci posiadające Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, pierwszeństwo mają dzieci z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.


Skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Przewodniczący:  mgr Piotr Olek - pedagog specjalny, fizjoterapeuta

Członkowie zespołu:

mgr Anna Chytrowska - surdologopeda, neurologopeda

mgr Magdalena Daniluk - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej,
                                         terapeuta sensomotorycznej terapii widzenia

mgr Katarzyna Kulpa - Kielar - psycholog

mgr Anna Sieniawska - Turowska - pedagog specjalny

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zapisy dzieci kontynuujących  wczesne wspomaganie rozwoju w tutejszym zespole będą odbywały się 
w dniach:

              7 września 2023r. w godz. 15.00 - 19.00 (gab. 207)
              8 września 2023r. w godz. 8.30 - 13.00 (gab. 207)

    Zgłoszenia NOWYCH dzieci do zespołu WWRD przyjmuje w formie
    telefonicznej przewodniczący mgr Piotr Olek od 5 września 2023r. w godzinach 
    swojej pracy. Przewodniczący wyznacza termin spotkania  z rodzicem dziecka.

   Podczas spotkania  rodzice:

  • składają dokumenty m.in. opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz inne ważne dokumenty dla rozwoju dziecka;
  • podpisują wymagane dokumenty;
  • są informowani o przydziale form terapeutycznych dla dziecka. 

   

    Zapisy pod numerami telefonów:    22 631 - 08 - 23,    22 631 - 57 - 73,    519 - 818 - 489

    Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju rozpoczną się 
   11 września 2023r.

PARTNERZY

Dzielnicowe centrum integracji
Warszawska sieć pomocy dzieciom
Serwis pomoc dziecku
warszawski system wspierania uzdolnionych
Wolska Koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
MEN
Urząd Dzielnicy Wola
Kuratorium Oświaty w Warszawie
ORE
WCIES
Scroll To Top

2016-2021 Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1