ĆWICZENIA I PORADY TERAPEUTÓW

Druki do pobrania

1.   Wniosek o wydanie opinii .pdf

      Wniosek o wydanie opinii .docx

Wniosek o wydanie opinii / informacji  można wydrukować i wypełnić oraz przesłać skan mailem na adres poradni lub dostarczyć wypełniony osobiście. 

Wniosek należy złożyć po wcześniejszym uzgodnieniu z psychologiem lub pedagogiem, po zakończeniu procesu diagnozy dziecka.

2.  Zaświadczenie lekarskie  .pdf

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego działającego w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

W celu uzyskania informacji o wydawanych opiniach lub orzeczeniach prosimy o kontakt z poradnią w godzinach jej otwarcia.

Istnieje możliwość przesłania opinii lub orzeczenia w zakodowanym pliku na wskazany adres mailowy Wnioskodawcy. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z poradnią w godzinach jej otwarcia  9.00 - 16.00 na nr telefonów: 22 6310823  i 22 6315773.
Zbiór ćwiczeń pedagogicznych

     Motoryka mała    -  przykładowe ćwiczenia doskonalące motorykę małą i dużą dla dzieci od 3 do 7 roku życia 

     Ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania  - ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania dla uczniów klas II - III

     Ortografia ó-u   - przykładowe ćwiczenia dla uczniów klas IV - VIII 

   


Strony internetowe pomocne w rozwijaniu umiejętności matematycznych

http://naukamatematykiprzezzabawe.blogspot.com/  - matematyka przez zabawę

https://www.wsipnet.pl/   - dla klas I-III 

http://www.math.edu.pl/  - szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

http://www.matematykadladzieci.pl/   -  gry, zadania dla klas I-III

http://www.matzoo.pl/ -  szkoła podstawowa

http://www.superkid.pl/pl/matematyka/   -  4-10 r. życia

http://www.grymat.im.pwr.wroc.pl/

http://www.mozgowiec.pl/

http://www.sudoku.neat.pl/

Strony angielskie poświęcone matematyce:

http://www.ixl.com/

http://www.kidsnumbers.com/

http://www.math-exercises-for-kids.com/

http://www.coolmath4kids.com/

http://www.mathcats.com/

http://www.bbc.co.uk/schools/websites/4_11/site/numeracy.shtml


Porady terapeutów

  Kilka pomysłów w miejsce terapii SI   -  materiał do pracy z dzieckiem w domu

.


Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie (materiał dla rodziców)

  Jestem wirus  -  dla małych dzieci

  Jak wspierać przedszkolaka w czasie epidemii - kilka porad dla rodziców psycholog Anety Chojeckiej

  Zostań w domu  -  o epidemii, kwarantannie i emocjach (darmowy ebook udostępniony przez psycholog Karolinę Piotrowską) 

  


Partnerzy